Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95555
Dzisiaj: 146

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 6/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.

Uchwała nr 6/06
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku


Na posiedzeniu w dn. 14 grudnia 2006 r., działając na podstawie Statutu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku (Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr XXIV / 252 / 04 z dn. 2 marca 2004 r.) § 20 ust. 1,

Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać na stanowisko przewodniczącego Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku Pana Jana Wydrzyńskiego .

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
/-/ Tadeusz Nabywaniec

komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń