Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95569
Dzisiaj: 160

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 5/06 z dnia 17 listopada 2006 r.

Uchwała nr 5/06
z dnia 17 listopada 2006 r.
w sprawie rezygnacji Wojciecha Pruchnickiego z funkcji przewodniczącego Zarządu oraz członka Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku

Na posiedzeniu w dniu 12 września 2006 r., działając na podstawie Statutu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku (Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr XXIV / 252 / 04 z dn. 2 marca 2004 r.) § 22 ust. 5

Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć rezygnację Wojciecha Pruchnickiego z funkcji przewodniczącego Zarządu oraz członka Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
/-/ Tadeusz Nabywaniec

komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń