Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95592
Dzisiaj: 183

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 3/06 z dnia 12 września 2006 r.
Uchwała nr 3/06
z dnia 12 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” Zdzisława Raczkowskiego

Na posiedzeniu w dn. 12 września 2006 r., działając na podstawie Statutu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku (Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr XXIV / 252 / 04 z dn. 2 marca 2004 r.) § 22 ust. 5

Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć rezygnację członka Zarządu Zdzisława Raczkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście”
w Sanoku
/-/ Tadeusz Nabywaniec
komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń