Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95605
Dzisiaj: 196

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 2/06 z dnia 23 maja 2006 r.
Uchwała nr 2/06
Rady Dzielnicy Śródmieście w Sanoku
z dnia 23 maja 2006 r.

Na podstawie § 9 ust. 4 oraz § 28 ust. 1 Statutu Dzielnicy
Rada Dzielnicy Śródmieście uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Wystapić z wnioskiem do rady Miasta Sanoka o przekazanie dzielnicy „Śródmieście” w użyczenie wyodrębnionej części mienia komunalnego – teren lodowiska przy ul. Mickiewicza w Sanoku.
2. Szczegółowe uzasadnienie wniosku przygotuje Zarząd Dzielnicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy „Śródmieście”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście”
w Sanoku
/-/ Tadeusz Nabywaniec
komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń