Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95620
Dzisiaj: 211

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała Rady Dzielnicy "Śródmieście"
Złożenie do Komisji Budowlanej wniosku w sprawie wykupu mieszkań komunalnych (tam gdzie jest już wykupione ponad 50%), celem przeanalizowania i wdrożenia do realizacji. Do złożenia interpelacji upoważnia się Przewodniczącego RDŚ Krzysztofa Szula.
§2
Zapytanie w sprawie możliwości umieszczenia strony internetowej RDŚ na serwerze Urzędu Miasta i połączenie linkiem z jego stroną.
§3
1. Umieszczanie informacji o dyżurach radnych w Tygodniku Sanockim (pismo do Burmistrza)
2. Zapytanie o dalsze losy trenu po byłym lodowisku na ul. Mickiewicza
3. Zapytanie co dalej z osuwiskiem na stoku Góry Parkowej
4. Zapytanie o zezwolenia na parkowanie w obrębie Rynku i ul. Łaziennej
5. Sprawa tymczasowego lub docelowego parkingu na ul. Podgórze
§4
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie Statutu Rad Dzielnic dotyczącej:
1. możliwości podejmowania uchwał w składzie mniejszym niż 50%
2. wykorzystania środków finansowych na tzw. fundusz reprezentacyjny
§5
Przedłożyć wniosek do RM o włączenie muru oporowego (podtrzymującego skarpę parku od strony południowej w sąsiedztwie bloku przy ul. Kościuszki) do Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na okres 2011-2013.
1. Odwodnienie parku wzdłuż muru
2. Odnowienie muru
]
§6
Złożenie wniosku o włączenie ul. Kościuszki do listy ulic przeznaczonych do remontu w ramach funduszy pomocowych finansowanych ze środków UE w ramach działania IV.1 „Infrastruktura drogowa –Program Polski Wschodniej (nabór wniosków do 31.01.2011)
§7
Złożenie wniosku o utworzenie miejsc parkingowych na ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wąskiej, w miejscu trawnika ciągnącego się od kiosku Ruch do sklepu Niemowlaczek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Anna Demkowska
komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń