Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95636
Dzisiaj: 227

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
Uchwała Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
nr 1 /2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku z działalności merytorycznej oraz realizacji planu wydatków finansowych w 2009 roku

Działając na podstawie Statutu Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
(załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta nr XXIV/252/04 z dnia 2 marca 2004 r.)
§ 21 ust. 1

Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z jego działalności merytorycznej w roku 2009 wraz z załącznikiem stanowiącym sprawozdanie finansowe z poniesionych w roku budżetowym wydatków.

§ 2


Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Zarządu z poniesionych w 2009 roku wydatków.

§ 3


W oparciu o rekomendację Komisji Rewizyjnej w sprawie Udzielenia Zarządowi absolutorium, w głosowaniu jawnym, udzielić absolutorium za rok sprawozdawczo-budżetowy 2009.

§ 4


Protokół z głosowania nad udzieleniem absolutorium stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Rady Dzielnicy „Śródmieście”.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście”
w Sanoku
Tadeusz Nabywaniec
komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń