Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95585
Dzisiaj: 176

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 7/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 7/06
z dnia 14 grudnia 2006 r
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku

Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
uchwala, co następuje:

§ 1
Powołać członka Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku Panią Marię Sachajdak .
 
§ 2
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członka Zarządu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku
/-/ Tadeusz Nabywaniec

Na posiedzeniu w dn. 14 grudnia 2006 r., działając na podstawie Statutu Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku (Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr XXIV / 252 / 04 z dn. 2 marca 2004 r.) § 20 ust. 2,
komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń