Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95643
Dzisiaj: 234

Inne
Uchwały > Uchwały Rady > Uchwała nr 1 / 2005

Uchwała Nr 1/2005
z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy.

     Na posiedzeniu w dn. 6 grudnia 2005 r. Rada Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku, działając na podstawie Statutu Dzielnicy „Śródmieście”, § 17 (Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta nr XXIV/252/04 z dn. 2 marca 2004 r.), postanawia:  

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku w kadencji 2005-2010 składa się z 3 osób wybranych przez Radę spośród radnych, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście
Tadeusz Nabywaniec  

komentarz[0] |

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń