Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 5034
Dzisiaj: 745

Inne
Nowy przewodniczący Zarządu Dzielnicy "Śródmieście"
15.12.2006

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku uprzejmie informuje mieszkańców Sano-ka, a przede wszystkim dzielnicy "Śród-mieście", że od 14 grudnia br. funkcję przewodniczącego Zarządu Dzielnicy "Śródmieście" pełni pan Jan Wydrzyń-ski . Ponadto do Zarządu powołana zo-stała pani Maria Sachajdak.

Gratulujemy im i życzymy sukcesów w służbie miesz-kańcom Sanoka
dodał: admin Komentarzy [4]
"Jasna I" - opinia Rady Dzielnicy
15.12.2006

Na posiedzeniu 14 grudnia 2006 r. Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku wnio-sła swoje uwagi, spostrzeżenia do Pro-jektu miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego „Jasna – I”.
O szczegółach piszemy poniżej.
dodał: admin więcej Komentarzy [27]
Sanockie drogi
10.12.2006

Nawierzchnia wielu sanockich dróg pozo-stawia do życzenia. Dziury, koleiny, nie-równości, zapadnięte studzienki, złe od-wodnienie i wiele innych. To wszystko sprawia, że użytkownicy są bardzo nie-zadowoleni. Zarządcy dróg powinni wziąć sobie uwagi kierowców do serca i przystąpić do kompleksowego załatwie-nia nabrzmiałego tak bardzo problemu.
Poniżej podajemy dane teleadresowe zarządców dróg oraz szczegółowy podział dróg.
dodał: admin więcej Komentarzy [8]
Plan zagospodarowania przestrzennego "Jasna - I"
08.12.2006

Burmistrz Miasta Sanoka przekazał do zaopiniowania Radzie Dzielnicy "Śród-mieście" w Sanoku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasna - I".
Plan obejmuje granicami obszar o po-wierzchni ok. 13,37 ha położony w Sa-noku w Dzielnicy "Śródmieście" zawie-rający się pomiędzy ulicami: Rymanowską, Słowackiego, Sien-kiewicza, linią kolejową i projektowanym łącznikiem drogi zbiorczej "Z".
Mieszkańcy zamieszkujący wskazany teren mogą zapoznać się z projektowaną uchwałą w Wydziale Architektury UM w Sanoku. Prosimy zainteresowanych do składania uwag i wniosków u radnych Rady Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku.
Zdjęcia w Fotogalerii nie wskazują na lokalizację obiektów, a jedynie przypominają obszar, na którym planowane są tereny o różnym przeznaczeniu.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.12.2006

Podajemy do wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału Architektury - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok pok. 54, umieszczona została decyzja o środo-wiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa bazowej stacji telefonii komórkowej GSM Nr BT - 24316 Sanok Centrum, polegająca na wymianie anten". Przesięwzięcie inwestycyjne obejmuje działkę Nr: 658 położoną w Sanoku przy ul. Mickiewicza, obręb Śródmieście.
Treść obwieszczenia w Fotogalerii
dodał: admin Komentarzy [0]
Starosta powiatu już wybrany, Rada Powiatu pracuje
05.12.2006

W miniony poniedziałek tj. 4 grudnia br. odbyła się już II sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji. Starostą zo-stał Wacław Krawczyk, wicestarostą Andrzej Radwański. Za-twierdzone zostały także pełne składy 5 komisji. Przypomnijmy, że na I sesji zwyczajnej funkcję przewodniczącego Rady Powia-tu powierzono Waldemarowi Szybiakowi, wiceprzewodniczącymi zostali Robert Pieszczoch i Marian Kawa.
Składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu poniżej.
dodał: admin więcej Komentarzy [576]
Już po wyborach samorządowych
17.11.2006

Szanowni Państwo,
Rada Dzielnicy Śródmieście w Sanoku ponownie zaprasza do współpracy. Tylko wspólnie możemy wypracować działania służące Wszystkim Mieszkańcom Sanoka, a przede wszystkim Dzielnicy Śródmieście.
Dziękujemy za poparcie w wyborach samorządowych członków Rady Dzielnicy Śródmieście.
Drodzy Sanoczanie!
Jesteśmy po to, aby Wam służyć, i nasz wybór będzie służbą dla Was.
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Trudne czasy dla racjonalnych decyzji
29.09.2006

Nie jest dobrym do podejmowania racjonalnych decyzji godzina za pięć dwunasta. Wiele osób dobitnie się o tym niekiedy przekonało. Ba, później po wielokroć chciało przywrócić tamten moment, by się z tych decyzji wycofać. Ale jak mawiał Pan Hawranek, „...to se ne wrati Waszku...”. Teraz, kiedy dobiega końca, a właściwie już dobiegła, kadencja Rady Miasta, ta naciskana przez władzę wykonawczą, podejmuje na łapu-capu bardzo ważące decyzje.
dodał: admin więcej Komentarzy [923]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń