Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 7604
Dzisiaj: 429

Inne
Plan zagospodarowania przestrzennego "Jasna - I"
08.12.2006

Burmistrz Miasta Sanoka przekazał do zaopiniowania Radzie Dzielnicy "Śród-mieście" w Sanoku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jasna - I".
Plan obejmuje granicami obszar o po-wierzchni ok. 13,37 ha położony w Sa-noku w Dzielnicy "Śródmieście" zawie-rający się pomiędzy ulicami: Rymanowską, Słowackiego, Sien-kiewicza, linią kolejową i projektowanym łącznikiem drogi zbiorczej "Z".
Mieszkańcy zamieszkujący wskazany teren mogą zapoznać się z projektowaną uchwałą w Wydziale Architektury UM w Sanoku. Prosimy zainteresowanych do składania uwag i wniosków u radnych Rady Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku.
Zdjęcia w Fotogalerii nie wskazują na lokalizację obiektów, a jedynie przypominają obszar, na którym planowane są tereny o różnym przeznaczeniu.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.12.2006

Podajemy do wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału Architektury - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok pok. 54, umieszczona została decyzja o środo-wiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa bazowej stacji telefonii komórkowej GSM Nr BT - 24316 Sanok Centrum, polegająca na wymianie anten". Przesięwzięcie inwestycyjne obejmuje działkę Nr: 658 położoną w Sanoku przy ul. Mickiewicza, obręb Śródmieście.
Treść obwieszczenia w Fotogalerii
dodał: admin Komentarzy [0]
Starosta powiatu już wybrany, Rada Powiatu pracuje
05.12.2006

W miniony poniedziałek tj. 4 grudnia br. odbyła się już II sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji. Starostą zo-stał Wacław Krawczyk, wicestarostą Andrzej Radwański. Za-twierdzone zostały także pełne składy 5 komisji. Przypomnijmy, że na I sesji zwyczajnej funkcję przewodniczącego Rady Powia-tu powierzono Waldemarowi Szybiakowi, wiceprzewodniczącymi zostali Robert Pieszczoch i Marian Kawa.
Składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu poniżej.
dodał: admin więcej Komentarzy [576]
Już po wyborach samorządowych
17.11.2006

Szanowni Państwo,
Rada Dzielnicy Śródmieście w Sanoku ponownie zaprasza do współpracy. Tylko wspólnie możemy wypracować działania służące Wszystkim Mieszkańcom Sanoka, a przede wszystkim Dzielnicy Śródmieście.
Dziękujemy za poparcie w wyborach samorządowych członków Rady Dzielnicy Śródmieście.
Drodzy Sanoczanie!
Jesteśmy po to, aby Wam służyć, i nasz wybór będzie służbą dla Was.
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Trudne czasy dla racjonalnych decyzji
29.09.2006

Nie jest dobrym do podejmowania racjonalnych decyzji godzina za pięć dwunasta. Wiele osób dobitnie się o tym niekiedy przekonało. Ba, później po wielokroć chciało przywrócić tamten moment, by się z tych decyzji wycofać. Ale jak mawiał Pan Hawranek, „...to se ne wrati Waszku...”. Teraz, kiedy dobiega końca, a właściwie już dobiegła, kadencja Rady Miasta, ta naciskana przez władzę wykonawczą, podejmuje na łapu-capu bardzo ważące decyzje.
dodał: admin więcej Komentarzy [923]
Sprzątanie miasta...
26.09.2006

Każdy gospodarz dba o porządek w swoim obejściu - domu, zagrodzie, mie-ście, powiecie.
Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku zwróciła się do Wojciecha Blecharczyka - burmistrza miasta Sanoka, oraz Bogdana Strusia - starosty sanockiego, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Jakie podmioty odpowiadają za sprzątanie miasta i w jakim zakresie?
2. Jakie podmioty odpowiadają za sprzątanie Dzielnicy "Śródmieście" miasta Sanoka i w jakim zakresie?
Dzisiaj wiemy już znacznie więcej. Z Urzędu Miasta Sanoka odpowiedź nadeszła, za co bardzo dziękujemy. Ze starostwa powiatowego jeszcze nie.
Szczegółowa odpowiedź z Urzędu Miasta w Fotorelacji - zeskanowany dokument.
dodał: admin Komentarzy [7]
Parking przy ul. Kościuszki w Sanoku
25.09.2006

Sanok bardzo cierpi na brak miejsc parkingowych. Potrzebne są na już, na wczoraj. Od pewnego czasu funkcjonuje parking płatny na chodnikach przy ul. Kościuszki, od PZU po bank. Czy jednak w pełni spełnia on swoje funkcje?
dodał: admin więcej Komentarzy [791]
Starostwo odpowiada
23.09.2006

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku zwróciła się z prośbą do Bogdana Stru-sia - starosty sanockiego, o rozwiązanie spraw dotyczących: niekontrolowanego wycieku wody z jezdni ul. Kościuszki, sprzątania ulic Zamkowej, Mickiewicza, Jagiellońskiej i Kościuszki, a także re-montu ulic - Zamkowej, Sienkiewicza, Słowackiego, Matejki.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń