Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20845
Dzisiaj: 350

Inne
X sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji
10.07.2007

W dniu 17 lipca 2007 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się X sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji z następującym porządkiem obrad: (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Podkarpacka Baza NGO
10.07.2007

Podkarpacka Baza NGO to szansa dla wie-lu stowarzyszeń, by mogły realizować swoje zadania statutowe. Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskie-go Województwa Podkarpackiego chce ta-kową bazę zbudować. Stąd prośba do wszystkich stowarzyszeń z terenu powiatu sanockiego (i nie tylko!) o dostarczenie podstawowych informacji o swojej organizacji. O szczegółach można poczytać poniżej. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
SAMEMU MOŻNA SOBIE POMÓC
04.07.2007

W konkursie do programu wyrównywa-nia szans edukacyjnych dzieci i młodzie-ży realizowanego w 2007 roku zgodnie z założeniami Rządowego programu wy-równywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 „Aktywizacja je-dnostek samorządu terytorialnego i or-ganizacji pozarządowych" Kurator Oś-wiaty w Rzeszowie rozdysponował całą kwotę, to jest 4 520 449 zł, przypadającą dla Województwa Podkarpackiego. Wśród beneficjentów są:Powiat Sanocki - 103.897 zł, SKS "Iskra" przy II LO w Sanoku - 40.300 zł, Stowarzyszenie Wycho-wawców "ELEUSIS" w Sanoku - 19.170 zł, miasto Sanok - 15.322 zł, KTK "Berdo" w Zagórzu - 6.770 zł. Pozytywnie rozpatrzono 283 projekty.

Programy należy zrealizować do 31 grudnia br.

Ważne jest, aby samorządy i organizacje pozarządowe rozu-miały, że tylko w ten sposób można pomóc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu własnych uzdolnień, zamiłowań, zainteresowań.
dodał: admin Komentarzy [0]
JARMARK IKON - Informacja dla wystawców
02.07.2007

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do udziału w imprezie plenerowej: „Jarmark I-kon” w Sanoku.
Urząd Miasta w Sanoku organizuje w trzecią niedzielę lipca, tj. 22.07.2007 r. uliczną imprezę ple-nerową adresowaną do turystów i mieszkańców regionu pod nazwą "Jarmark Ikon". W swym zamie-rzeniu impreza ma promować w ogólnopolskiej skali twórców i rękodzielników z Podkarpacia, Bieszczadów i Sanoka. Zapro-szenie przyjęli twórcy ikon oraz sanockie, bieszczadzkie i pod-karpackie pracownie ikon.
dodał: Wojciech Pajestka więcej Komentarzy [0]
OLA POTRZEBUJE POMOCY!
09.06.2007

Szanowni Państwo!
Ola potrzebuje pomocy!

Podajmy serce na dłoni! Wiemy, że ma-cie dobre serca. A dobre serduszko pu-ka i mówi – POMOŻEMY CI !!!
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
NIE TAK MIAŁO BYĆ...
08.06.2007

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zadecydowała, że należy wprowadzić zakaz parkowania na ulicy Kościuszki w Sanoku na odcinku od banku PeKaO SA do biura maklerskiego. Wówczas na twarzach m. in. radnych Dzielnicy Śródmieście pojawiło się zadowolenie, że wreszcie podczas rozmów potraktowano ich poważnie. Tylko im się wydawało. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
DZIEŃ RADOŚCI
01.06.2007

WSZYSTKIM DZIECIOM - TYM STARSZYM I TYM MŁODSZYM - W DNIU DZIECKA ŻY-CZYMY ZAWSZE UŚMIECHU NA KOCHANYCH BUŹKACH. NIECHAJ KAŻDY DZIEŃ BĘDZIE DLA WAS SPEŁNIENIEM KOLOROWYCH SNÓW BARWNYCH JAK SKRZYDEŁKA MOTYLA.

życzy Rada Dzielnicy Śródmieście
dodał: admin Komentarzy [0]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
31.05.2007

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia o wyłożeniu do publicz-nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "JASNA - I" - terenu położonego w dzielnicy Śródmieście w Sanoku, wraz z prognozą oddziaływania na śro-dowisko.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń