Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 16248
Dzisiaj: 53

Inne
Zespoły robocze
15.09.2007

Wojewoda Podkarpacki, Przewodniczący Stałej Konferencji Współpracy Woje-wództwa Podkarpackiego powołała zes-poły robocze Stałej Konferencji Współ-pracy Województwa Podkarpackiego.
Powołanych zostało 10 stałych zespołów "w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących gmin, powiatów i województwa na obszarze wo-jewództwa podkarpackiego, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych."
Wśród członków tychże zespołów są radni naszej dzielnicy: Tadeusz Nabywaniec i Wojciech Pruchnicki.
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA W ROKU 2008
12.09.2007

W dniu 11 września br. Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku obradowała w składzie: Grażyna Jagodzińska, Maria Sachajdak, Jan Wydrzyński, Wojciech Pruchnicki, Andrzej Romaniak, Zdzisław Raczkowski i Tadeusz Nabywaniec.
Głównym tematem spotkania było wy-pracowanie propozycji zadań, które na-leżałoby zrealizować w roku 2008. Niżej podane propozycje zo-stały skierowane do Urzędu Miejskiego w Sanoku oraz Staro-stwa Powiatowego w Sanoku. Ufamy, że zostaną one ujęte w budżetach na rok przyszły.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Warto wspólnie pracować
06.09.2007

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku na swym najbliższym posiedzeniu w dniu 11 września br. /wtorek/ będzie wska-zywać zadania, na których realizację Rada Miasta Sanoka oraz Rada Powiatu Sanockiego powinny w budżecie na rok 2008 zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe.
Radni Dzielnicy mają już swoje przemyślenia, propozycje.
Zwracamy się także do mieszkańców "Śródmieścia" i przy-jezdnych gości, szkół i innych instytucji o przekazanie nam swoich propozycji, które z pewnością ułatwią wszystkim życie i pracę na terenie działania naszej Rady.
Prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z poszczególnym radnymi.
dodał: admin Komentarzy [0]
Sanok pięknieje
25.08.2007


Co by nie powiedzieć o Sanoku, dobrego czy złego, to jednak miasto zmienia się. Zmienia się na lepsze.

W Dzielnicy "Śródmieście" remontowany jest Rynek, zza rusztowań, wprawdzie jeszcze nieśmiało, swoje nowe oblicze ukazują kamieniczki. Odmalowany został dach na Miejskim Domu Kultury, odnowiony chodnik przy ul. Mickiewicza, PWSZ stawia nowe ogrodzenie. Lada dzień rozpocznie się wymiana okien w II LO i budynek otrzyma nową elewację. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Posiedzenie Rady Dzielnicy
24.08.2007

Zapraszam na posiedzenie Rady Dziel-nicy "Śródmieście", które odbędzie się dnia 11 września br. /wtorek/ o godz. 17.00 w siedzibie Rady przy ul. Rynek 15.
ZAPRASZAMY!
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Komunikat Zarządu Dzielnicy Śródmieście
21.08.2007

W dniu 8 sierpnia br. odbyło się posie-dzenie Zarządu Dzielnicy Śródmieście w którym uczestniczyli Pan v-ce Starosta Andrzej Radwański, Radni Rady Miasta Sanoka Maria Szałankiewicz-Skoczyń-ska, Wojciech Pruchnicki i Andrzej Chro-bak.
dodał: Wojciech Pajestka więcej Komentarzy [0]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
16.08.2007

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwesty-cyjnego pod nazwą: Rozbudowa bezobsługowej stacji ba-zowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. BTS - 59117 Sanok", obejmującego działkę nr: 291 położoną w Sa-noku, na Górze Parkowej, obręb Śródmieście. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
TWARZE RZESZOWSKIEJ BEZPIEKI
13.08.2007

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rze-szowie oraz Muzeum Historyczne w Sanoku zapraszają na wystawę "TWARZE RZE-SZOWSKIEJ BEZPIEKI".
Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 14 sierp-nia 2007 r. /wtorek/ o godz 17.00 na dzie-dzińcu sanockiego zamku.
dodał: admin Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń