Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20747
Dzisiaj: 252

Inne
Życzymy Wam...
12.10.2007


Niby dzień jak każdy inny, a jednak szczególny - Dzień Edukacji Narodo-wej.
W tym dniu składamy Wszystkim Dy-rektorom, Nauczycielom i innym Pracownikom Oświaty życzenia zdrowia, wszelakiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niechaj każdy następny dzień będzie lepszym od dnia poprzedniego, a uśmiech i dobre słowo dzieci i młodzieży będzie dla Was największym podziękowaniem za Waszą pracę często ponad siły, za służbę, którą wykonujecie każdego dnia.

życzy Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku

dodał: admin Komentarzy [0]
Budynek II LO będzie jak nowy
07.10.2007

Budynek II LO w Sanoku już niebawem olśni nas swoją urodą. Do chwili obecnej wymieniono prawie 110 okien, reali-zowane jest zadanie odnowienia elewa-cji.
Będzie to jeden z najładniejszych bu-dynków w Śródmieściu. Koszt zadania wyniesie 320 tys.
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Kwadratura koła?
06.10.2007

Czy da się uciec na piechotę przed te-matem dróg w Sanoku? Każdy rozsądnie myślący powie że nie. A czy można nic nie robić w tej sprawie? Oczywiście NIE
To może da się przeczekać i za jakiś czas powrócić do tematu?
Naszym zdaniem jest to niewskazane z co najmniej kilku powodów. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [-3]
Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji
26.09.2007

XII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji odbędzie się dn. 28 września 2007 r. o godz. 9.00" w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
POWIAT SANOCKI W LATACH 1944-1956
25.09.2007

Muzeum Historyczne w Sanoku oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zapraszają na promocję książki "Powiat Sanocki w latach 1944-1956".
Promocja odbędzie się 25 września br. (wtorek) o godz. 17.00 w klubie "Górnik" w Sanoku przy ul. Grzegorza 2.
dodał: admin Komentarzy [1]
Sygnały mieszkańców
16.09.2007

Na ogródku jordanowskim przy ul. Ży-dowskiej w Sanoku w najlepsze parkują samochody. Ściśnięte na niewielkim skrawku zielonego trawnika przypomi-nają śledzie w beczce.
Ogródki jordanowskie w Polsce były o-ryginalnym pomysłem na skalę euro-pejską do XIX wieku. Zakładano je wy-łącznie dla dzieci i młodzieży, by bezpiecznie, w ciszy, spokoju, pośród zieleni mogły czynnie wypoczywać. Nie jest to miejsce do parkowania dla samochodów.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Zespoły robocze
15.09.2007

Wojewoda Podkarpacki, Przewodniczący Stałej Konferencji Współpracy Woje-wództwa Podkarpackiego powołała zes-poły robocze Stałej Konferencji Współ-pracy Województwa Podkarpackiego.
Powołanych zostało 10 stałych zespołów "w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących gmin, powiatów i województwa na obszarze wo-jewództwa podkarpackiego, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych."
Wśród członków tychże zespołów są radni naszej dzielnicy: Tadeusz Nabywaniec i Wojciech Pruchnicki.
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA W ROKU 2008
12.09.2007

W dniu 11 września br. Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku obradowała w składzie: Grażyna Jagodzińska, Maria Sachajdak, Jan Wydrzyński, Wojciech Pruchnicki, Andrzej Romaniak, Zdzisław Raczkowski i Tadeusz Nabywaniec.
Głównym tematem spotkania było wy-pracowanie propozycji zadań, które na-leżałoby zrealizować w roku 2008. Niżej podane propozycje zo-stały skierowane do Urzędu Miejskiego w Sanoku oraz Staro-stwa Powiatowego w Sanoku. Ufamy, że zostaną one ujęte w budżetach na rok przyszły.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń