Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 16275
Dzisiaj: 80

Inne
26. ROCZNICA STANU WOJENNEGO
15.12.2007


13 grudnia br. minęło 26 lat od wprowa-dzenia na terenie kraju stanu wojenne-go.
Regionalne uroczystości, podczas któ-rych zostanie złożony hołd ofiarom sta-nu wojennego, odbędą się w Sanoku dn. 16 grudnia br. /niedziela/. O godz. 16.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego zostanie odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie ks. Infułat Julian Pudło. Po Mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod Krzyżem "Golgota Wschodu".

Druga część uroczystości odbędzie się w Klubie "Górnik". Złożą się na nią: koncert zespołu "Soul", wykład Zbigniewa Branacha pt. "Kto mordował Kapelanów "Solidarności", wręczenie medali Zasłużony dla NSZZ "Solidarność", wręczenie nagród zwycięz-com konkursu "Stan Wojenny - represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981-1989 roku".

Organizatorem uroczystości jest Zarząd Regionu NSZZ "Solidar-ność" w Krośnie oraz Rada Oddziału NSZZ "Solidarność"w Sa-noku.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Wojskowa przysięga
07.12.2007

Już jutro tj. 8 grudnia br. o godz. 11.00 na sanockim Rynku żoł-nierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich złożą przysięgę.
Oprócz żołnierzy i i ich rodzin Sanok w uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz z Podkarpacia, w tym parlamentarzyści. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Centrum Informacji Multimedialnej dla SOSW w Sanoku
07.12.2007

Ministerstwo Edukacji Narodowej podpi-sało umowę na dostawę, instalację i in-tegrację internetowych centrów informa-cji multimedialnej (ICIM) do bibliotek szkolnych w REGIONIE II, który obej-muje m.in. woj. podkarpackie.

Pośród szkół, które otrzymają ww. cen-tra, jest SOSW w Sanoku. Rzetelna pra-ca dyrektora placówki po prostu przyno-si kolejne efekty.
Planowane dostawy pracowni internetowych rozpoczną się w grudniu br.

TN

dodał: admin Komentarzy [0]
Głos w sprawie
01.12.2007

Szerokim echem rozniosła się sprawa wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Delikatesach przy ul. Piłsudskiego w Sanoku. Protestuje wiele środowisk.
Kolejny głos w tej sprawie przewodniczącego Rady Dzielnicy "Śródmieście", skierowany do Pani Janiny Sadowskiej - przew. Rady Miasta Sanoka, zamieszczamy poniżej. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
SKRZYŻOWANIE PROBLEMÓW
29.11.2007

W dniu 27 listopada br. odbyło się dość owocne spotkanie na skrzyżowaniu ulic Królowej Bony i Sanowa. Uczestnikami byli Przedstawiciele GDDKiA w Rzeszowie Rejon w Lesku z jego Kierownikiem Panem Ryszardem Bulwanem na czele, Radni Rady Miasta w Sanoku w osobach Marii Szałankiewicz- Skoczyńskiej, Henryki Tymoczko, Piotra Lewandowskiego, Gwardian Klasztoru Franciszkanów Ojciec Stanisław Glista, Dyrektor Muzeum Historycznego Pan Wiesław Banach, Przedstawiciel Rady Dzielnicy Olchowce Pan Och, reprezentująca Burmistrza Pani Kinga Czekańsk oraz inicjator, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście Jan Wydrzyński.
Tematem wiodącym była organizacja ruchu drogowego w tym newralgicznym miejscu oraz lokalizacja zatoczki dla autobusów MKS po zlikwidowaniu istniejącego dotychczas przystanku obok Kauflandu.
dodał: Wojciech Pajestka więcej Komentarzy [0]
Jak założyć stowarzyszenie?
23.11.2007

Dzisiaj w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyło się szkolenie pn. "Jak założyć stowarzyszenie?". W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele sanockich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sanocki.
Pomysłodawcą i organizatorem szkolenia była Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
II LO z tarczą
20.11.2007

W ubiegłym tygodniu w sali herbowej Urzedu Miasta w Sanoku odbyło się po raz pierwszy od wielu lat uroczyste podsumowanie współzawod-nictwa sportowego w ramach "Licealiady 2006/2007". Ogromny sukces odniosło II LO w Sanoku. Sportowcy tej szkoły (dziewczęta i chłopcy) zajęli pierwsze miejsce na Podkar-paciu pośród szkół ponadgimnazjalnych. Inicja-torem spotkania przy współpracy Starosty Sa-nockiego była Komisja Oświaty, Kultury i Tury-styki Rady Powiatu Sanockiego.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
NIE BIJĘ, BO JESTEM MOCNY
20.11.2007

"Nie biję, bo jestem mocny" to tytuł programu realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku w ramach zadań związanych z wspie-raniem programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wycho-wania pozaszkolnego, w ramach Rządowego programu poprawy bez-pieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla prze-mocy w szkole".
Na realizację projektu zgłoszonego do konkursu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał sanockiej placówce 18.542,00 zł".
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń