Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20778
Dzisiaj: 283

Inne
Jest 60 mln zł na PO FIO
26.12.2007


20 grudnia br. Sejm uchwalił bu-dżet państwa na rok 2008. Na Pro-gram Operacyjny Fundusz Inicja-tyw Obywatelskich przeznaczono 60 mln zł.

Wzorem lat ubiegłych projekty do konkursu będą mogły składać organizacje pozarządowe. Już dzisiaj trzeba być do tego przygotowanym. W br. projekty do FIO można było składać tylko do 7 lutego. W przyszłym roku może być podobnie.

O szczegółach tegorocznego projektu można poczytać na stronie: www.pozytek.gov.pl.
TN
dodał: admin Komentarzy [0]
ZATRZYMAJCIE SIĘ LUDZIE NA CHWILĘ...
23.12.2007


"Zatrzymajcie się ludzie na chwilę.
Zatrzymajcie się w biegu szalonym.
Posłuchajcie - Dziecina gdzieś kwi-li.
Lecz ten głos wrzawą świata stłu-miony…

Cicho, cichutko i kroku zwolnijcie
Bo miniecie stajenkę ubogą!
A tam w żłobie wszak kryje się Życie,
Kto w nim leży - jest PRAWDĄ I DROGĄ."


Drodzy Mieszkańcy Sanoka i Całego Świata,
niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia wleją miłość, radość i spokój w Wasze serca i przepełniają Wasze Rodziny uczuciem wzniosłości. Niechaj Boża Dziecina błogosławi Wam, a każdy następny dzień Nowego Roku 2008 będzie lepszy od dnia poprzedniego

życzy Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku
dodał: admin Komentarzy [1]
Sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji
23.12.2007

W dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 8.00 w Sali Herbowej Urzedu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XVI sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji.
Porządek obrad zamieszczamy poniżej. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
19.12.2007


Burmistrz Miasta Sanoka obwieszcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "GIELI - 1", terenu położego w dzielnicy "Śródmieście" w Sa-noku.
O szczegółach piszemy poniżej. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
List w sprawie...
19.12.2007

Pan
Mgr Wojciech Blecharczyk

Burmistrz Miasta Sanoka

Zwracam się do Pana z następującą propozycją w myśl zasady "nie pytaj Miasta co zrobi dla Ciebie, zapytaj co możesz zrobić dla niego".
Pełnię funkcję społeczną w Radzie Dzielnicy Śródmieście
i z tego powodu od pewnego czasu zainteresowałem się problemami komunikacyjnymi w Śródmieściu. Zmusza nas do tego to, co dzieje się na ulicach w obrębie naszego działania. Nie sposób jest przejść obojętnie wobec ważnych dla codziennej egzystencji naszych mieszkańców ich problemów. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ - 26. ROCZNICA STANU WOJENNEGO
16.12.2007


Dzisiaj w Sanoku odbyły się uroczy-stości związane z 26. rocznicą wpro-wadzenia stanu wojennego. Obcho-dy rozpoczęła Msza św. pod prze-wodnictwem ks. Infułata Juliana Pu-dło w parafii pw. Przemienienia Pań-skiego. Po Mszy św. nastąpiło złoże-nie kwiatów pod krzyżem "Golgota Wschodu".

Druga część uroczystości odbyła się w Klubie "Górnik".
Rozpoczął ją koncert zespołu "Soul". Piękne pieśni patriotyczne wprowa-dziły zebranych w nastrój tych dni sprzed 26 laty. Łza się w oku kręciła. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
26. ROCZNICA STANU WOJENNEGO
15.12.2007


13 grudnia br. minęło 26 lat od wprowa-dzenia na terenie kraju stanu wojenne-go.
Regionalne uroczystości, podczas któ-rych zostanie złożony hołd ofiarom sta-nu wojennego, odbędą się w Sanoku dn. 16 grudnia br. /niedziela/. O godz. 16.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego zostanie odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczyć będzie ks. Infułat Julian Pudło. Po Mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod Krzyżem "Golgota Wschodu".

Druga część uroczystości odbędzie się w Klubie "Górnik". Złożą się na nią: koncert zespołu "Soul", wykład Zbigniewa Branacha pt. "Kto mordował Kapelanów "Solidarności", wręczenie medali Zasłużony dla NSZZ "Solidarność", wręczenie nagród zwycięz-com konkursu "Stan Wojenny - represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981-1989 roku".

Organizatorem uroczystości jest Zarząd Regionu NSZZ "Solidar-ność" w Krośnie oraz Rada Oddziału NSZZ "Solidarność"w Sa-noku.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Wojskowa przysięga
07.12.2007

Już jutro tj. 8 grudnia br. o godz. 11.00 na sanockim Rynku żoł-nierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich złożą przysięgę.
Oprócz żołnierzy i i ich rodzin Sanok w uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz z Podkarpacia, w tym parlamentarzyści. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [2]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń