Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 16280
Dzisiaj: 85

Inne
Niechaj spełniają się marzenia...
01.01.2008WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYM ROKU 2008


życzy Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku
dodał: admin Komentarzy [0]
POWIAT SANOCKI MA BUDŻET NA ROK 2008
29.12.2007

Rada Powiatu Sanockiego w dn. 28 grudnia 2007 r. przyjęła budżet Powiatu Sanockiego na rok 2008.
Po raz pierwszy od ośmiu lat jest to budżet zrównoważony, a to znaczy tylko tyle, że dochody są równe wydatkom. Nie ma deficytu budżetowego.

Dochody na rok 2008 zostały zaplanowane w kwocie 52.021.118 zł. Tyleż samo będzie można wydać. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Jest 60 mln zł na PO FIO
26.12.2007


20 grudnia br. Sejm uchwalił bu-dżet państwa na rok 2008. Na Pro-gram Operacyjny Fundusz Inicja-tyw Obywatelskich przeznaczono 60 mln zł.

Wzorem lat ubiegłych projekty do konkursu będą mogły składać organizacje pozarządowe. Już dzisiaj trzeba być do tego przygotowanym. W br. projekty do FIO można było składać tylko do 7 lutego. W przyszłym roku może być podobnie.

O szczegółach tegorocznego projektu można poczytać na stronie: www.pozytek.gov.pl.
TN
dodał: admin Komentarzy [0]
ZATRZYMAJCIE SIĘ LUDZIE NA CHWILĘ...
23.12.2007


"Zatrzymajcie się ludzie na chwilę.
Zatrzymajcie się w biegu szalonym.
Posłuchajcie - Dziecina gdzieś kwi-li.
Lecz ten głos wrzawą świata stłu-miony…

Cicho, cichutko i kroku zwolnijcie
Bo miniecie stajenkę ubogą!
A tam w żłobie wszak kryje się Życie,
Kto w nim leży - jest PRAWDĄ I DROGĄ."


Drodzy Mieszkańcy Sanoka i Całego Świata,
niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia wleją miłość, radość i spokój w Wasze serca i przepełniają Wasze Rodziny uczuciem wzniosłości. Niechaj Boża Dziecina błogosławi Wam, a każdy następny dzień Nowego Roku 2008 będzie lepszy od dnia poprzedniego

życzy Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku
dodał: admin Komentarzy [1]
Sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji
23.12.2007

W dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 8.00 w Sali Herbowej Urzedu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XVI sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji.
Porządek obrad zamieszczamy poniżej. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
19.12.2007


Burmistrz Miasta Sanoka obwieszcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "GIELI - 1", terenu położego w dzielnicy "Śródmieście" w Sa-noku.
O szczegółach piszemy poniżej. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
List w sprawie...
19.12.2007

Pan
Mgr Wojciech Blecharczyk

Burmistrz Miasta Sanoka

Zwracam się do Pana z następującą propozycją w myśl zasady "nie pytaj Miasta co zrobi dla Ciebie, zapytaj co możesz zrobić dla niego".
Pełnię funkcję społeczną w Radzie Dzielnicy Śródmieście
i z tego powodu od pewnego czasu zainteresowałem się problemami komunikacyjnymi w Śródmieściu. Zmusza nas do tego to, co dzieje się na ulicach w obrębie naszego działania. Nie sposób jest przejść obojętnie wobec ważnych dla codziennej egzystencji naszych mieszkańców ich problemów. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ - 26. ROCZNICA STANU WOJENNEGO
16.12.2007


Dzisiaj w Sanoku odbyły się uroczy-stości związane z 26. rocznicą wpro-wadzenia stanu wojennego. Obcho-dy rozpoczęła Msza św. pod prze-wodnictwem ks. Infułata Juliana Pu-dło w parafii pw. Przemienienia Pań-skiego. Po Mszy św. nastąpiło złoże-nie kwiatów pod krzyżem "Golgota Wschodu".

Druga część uroczystości odbyła się w Klubie "Górnik".
Rozpoczął ją koncert zespołu "Soul". Piękne pieśni patriotyczne wprowa-dziły zebranych w nastrój tych dni sprzed 26 laty. Łza się w oku kręciła. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń