Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20798
Dzisiaj: 303

Inne
Projekty dla Podkarpacia znikają z listy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
10.02.2008

Platforma Obywatelska w dalszym ciągu odbiera dofinansowanie podkarpackim inwestycjom.
Kilka dni temu na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska ukazał się oficjalny komunikat i lista projektów przewidzianych do sfinansowania w ramach Programu Operacyj-nego Infrastruktura i Środowisko. Na liście tej nie ma ani je-dnego projektu z Podkarpacia. Natomiast na liście za-twierdzonej przez rząd PiS było aż 42 podkarpackich projektów o wartości setek milionów euro.(...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Ogłoszono nabór wniosków do Poddziałania 7.2.1 i 9.1.3 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim
06.02.2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków do Poddziałania 7.2.1 i 9.1.3 Programu Kapitał Ludzki.

Dotyczy to dwóch obszarów:
1. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

O szczegółach można przeczytać na stronie: www.ngo.pl
dodał: admin Komentarzy [2]
Program "Młodzież w działaniu" - spotkanie informacyjne w Sanoku i Rzeszowie
04.02.2008

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" zaprasza wszystkich zainteresowanych z województwa podkarpackiego na spotkania informacyjne dotyczące programu "Młodzież w działaniu". Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 lutego w Sanoku w Urzędzie Gminy (Sala Narad, ul. Kościuszki 23), drugie - 15 lutego w Rzeszowie w Urzędzie Miasta (Sala Narad, Rynek 1). Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 11 i zakończą o 15. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Inwestycje powiatowe w roku 2008
03.02.2008

Budżet Powiatu Sanockiego na rok 2008 został przyjęty w ostatnich dniach grud-nia ubiegłego roku.
Zadania inwestycyjne powiatu sprowa-dzają się właściwie do kilku: prowadze-nie szkół i innych placówek oświato-wych, remont dróg i mostów. Na pozo-stałe zadania powiat otrzymuje subwen-cje, tzw. "pieniądze znaczone". (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Projekt budżetu miasta na rok 2008
02.02.2008

W projekcie budżetu miasta Sanoka na rok 2008 czytamy, że dochody budżeto-we zostały zaplanowane w wysokości 80.266.642 zł,
natomiast wydatki - 82.466.642 zł.
W Dzielnicy "Śródmieście" zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyj-ne... (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
30.01.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpac-kiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Nazwa zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację:

1. Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gim-nazjada i Licealiada – 200.000 zł,
2. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez orga-nizację imprez sportowych – 150.000 zł,
3. Organizacja i udział w imprezach w środowisku akademickim – 50.000 zł,
4. Organizacja i udział w imprezach w środowisku dzieci i mło-dzieży wiejskiej – 35.000 zł,
5. Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób nie-pełnosprawnych – 45.000 zł,
6. Realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego – 20.000 zł. (...)

O szczegółach można poczytać na stronie: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin Komentarzy [0]
Posiedzenie Rady Dzielnicy
26.01.2008


Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście" odbyło się dn. 23 stycznia br.

Omówiono podczas obrad następujące zagadnienia:
- informacja na temat zadań inwesty-cyjnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe na terenie Dzielnicy "Śródmieście" w roku 2007 (remont elewacji II LO, chodnik przy ul. Mickiewicza, nakładka asfaltowa części ul. Trau-gutta, remont dachu sali gimnastycznej przy I LO, pomalowanie dachu na budynku MDK-u, częściowe pomalowanie dachu na budynku dawnej policji). (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
BLISKO BOISKO
19.01.2008


Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzej-mie informuje, iż w roku 2008 kontynu-owane będą programy budowy wielofun-kcyjnych boisk sportowych i boisk pił-karskich w ramach programu "Blisko-Boisko".

Zasady dofinansowania i terminy składania wniosków do pro-gramów ogłoszone zostaną w marcu 2008 r.

źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń