Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 111118
Dzisiaj: 2240

Inne
Wiosna nadchodzi...
29.02.2008


Nadchodzi wiosna. Z zimowego snu bu-dzi się przyroda - budzi się roślinność, budzą się zwierzęta...
Czas, by obudzili się administratorzy sa-nockich dróg i chodników.
Roznoszony przez wiatr piasek, zalega-jące błoto, brudne i krzywe nawierz-chnie, krzywe i często przeżarte rdzą słupki bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, brudne znaki drogowe i nieestetyczne słupki, które je podtrzymują - to obraz nie najlepszy królewskiego mia-sta. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Drogi... sanockie drogi powiatowe
29.02.2008


Zarząd Powiatu Sanockiego wraz z podległymi mu służbami opracował plan "Zadań inwestycyjnych proponowanych do ujęcia w budżecie Powiatu Sanockiego na rok 2008 oraz w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2010.
Obecnie projekt jest konsultowany przez wszystkie komisje Rady Powiatu. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
XXII Sesja Rady Miasta Sanoka - sesja budżetowa
24.02.2008


Sesja Rady Miasta Sanoka (sesja bużetowa) odbędzie się dn. 28 lutego br. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
KONSULTACJE FIO 2008-2009
20.02.2008


Już pewnie niebawem zostanie o-głoszony konkurs pod nazwą Fun-dusz Inicjatyw Obywatelskich 2008-2009.
Jest on adresowany do organizacji pozarządowych. Do podziału w puli konkursowej na rok 2008 planowana jest kwota 60 mln zł. Jest o co zabiegać.
Szczegóły konkursu zostaną wkrótce ogłoszone na stronie: www.pozytek.gov.

Organizacje pozarządowe na start!
TN
dodał: admin Komentarzy [1]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
15.02.2008

W dniu 27 lutego 2008 r. /środa/ o godz. 17.00 w siedzibie Rady w Sanoku przy ul. Rynek 15 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Gdzie z opadami komunalnymi?
12.02.2008


Powołując się na pismo pana Stanisława Czernka - wiceburmistrza Miasta Sano-ka, informujemy mieszkańców Sanoka, w szczególności Dzielnicy "Śródmieście", że odpady komunalne w postaci liści i gałęzi można dostarczać bezpłatnie do gminnego Punktu Zbiórki Odpadów znaj-dującego się na terenie SPGK w Sanoku przy ul. Jana Pawła 59.
Ponadto - informuje wiceburmistrz, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacja-mi i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających bio-degradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.
dodał: admin Komentarzy [0]
EKSPERTYZA DAWNEGO BUDYNKU POLICJI PRZY UL. SIENKIEWICZA ZA 100 TYSIĘCY - WYJAŚNIENIE
10.02.2008


Szanowni Mieszkańcy Sanoka i Powiatu Sanockiego,

w dniu 29 stycznia br. w "Nowinach" ukazał się artykuł pt. "Szpital potrzebuje pomocy". Jedna z wypowiedzi tam za-mieszczonych brzmi: "Jeśli na eksperty-zę budynku po policji powiat potrafił wygospodarować 100 tys. zł, to przy 52-milionowym budżecie można przekazać na szpital nawet 200 tys. zł - przekonuje radny Drozd". (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Projekty dla Podkarpacia znikają z listy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
10.02.2008

Platforma Obywatelska w dalszym ciągu odbiera dofinansowanie podkarpackim inwestycjom.
Kilka dni temu na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska ukazał się oficjalny komunikat i lista projektów przewidzianych do sfinansowania w ramach Programu Operacyj-nego Infrastruktura i Środowisko. Na liście tej nie ma ani je-dnego projektu z Podkarpacia. Natomiast na liście za-twierdzonej przez rząd PiS było aż 42 podkarpackich projektów o wartości setek milionów euro.(...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń