Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 16330
Dzisiaj: 135

Inne
Program "BLISKO-BOISKO"
19.03.2008


Do 30 kwietnia 2008 trwa nabór wnios-ków do programu "Blisko-Boisko".

Minister Sportu i Turystyki oraz Prezesi PZU S.A. i PZU Życie S.A. mając na uwadze: (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
FIO rusza w przyszłym tygodniu
15.03.2008


Departament Pożytku Publicznego poin-formował, że rozporządzenie wraz załą-cznikiem dotyczącym wydatkowania z budżetu państwa środków finansowych na przeprowadzenie działań w progra-mie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 11 marca 2008 r. Dokument wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W związku z tym ogło-szenie o konkursie nastąpi prawdopodobnie w przyszłym tygod-niu.
Szczegóły z pewnością zostaną podane na stronie: www.pozytek.gov.pl

TN
dodał: admin Komentarzy [0]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
13.03.2008


Pan Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Mia-sta Sanoka, informuje o wyłożeniu do pu-blicznego wglądu projektu miejscowe-go planu zagospodarowania prze-strzennego p.n. "GIELI - I" terenu po-łożonego w dzielnicy Śródmieście w Sanoku.

Szczegółowa treść obwieszczenia do prze-czytania poniżej.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
DZIĘKUJĘ
13.03.2008

Piszę te słowa jako wyraz autentycznej podzięki składanej wielu osobom, za ich wkład w modernizację ruchu drogowego w centrum miasta.

Nasza Rada Dzielnicy Śródmieście mogła zająć się organizowa-niem pikników, truniejów dla tzw. dzikich drużyn w różnych dyscyplinach sportu. Mogła, ale to nie znaczy, że się nie zajmie.

dodał: Wojciech Pajestka więcej Komentarzy [1]
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Powieci
12.03.2008

Starosta Sanocki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Powiecie Sanockim w 2008 roku. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
BUDŻET MIASTA na rok 2008 UCHWALONY
07.03.2008

Rada Miasta Sanoka uchwaliła budżet na rok 2008. Radni zabezpieczyli środki finansowe na 89 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 17 498 973,00 zł. W dzielnicy Śródmieście zostanie wykonanych kilkanaście zadań. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sanockie drogi krajowe, powiatowe i miejskie
07.03.2008

Sanok ma wiele dróg różnej kategorii. Sa to drogi krajowe, po-wiatowe i miejskie. Są one lepiej lub gorzej zarządzane. Nad-chodząca wiosna, jak co roku, obnaży wszystko w najmniej-szych szczegółach.
Ufamy, że w najbliższych dniach, może tygodniach na owe drogi wyjadą służby porządkowe i będzie ładniej, przyjemniej dla oka i ... bezpieczniej dla zawieszenia samochodów.
Poniżej podajemy zarządców dróg. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
SESJA RADY MIASTA SANOKA
06.03.2008

W dniu 13 marca 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji.
Szczegółowy porządek obrad poniżej... (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń