Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 5031
Dzisiaj: 742

Inne
Zmiany na ulicy Słowackiego w Sanoku
09.07.2008

Przy podjeździe na wzniesienie ul. Sło-wackiego nastąpiły zmiany.
Pierwsza z nich dotyczy ustawienia zna-ku zakazu zatrzymywania się na wznie-sieniu. Z pewnością będzie bezpieczniej w tym miejscu. Ta druga zmiana to zlikwidowanie ze środka chodnika znaku drogowego. Tym samym piesi będą mo-gli swobodnie poruszać się w tym miejscu. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Będzie bezpieczniej
08.07.2008

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzą-cym jest powiat sanocki, ubiegały się z powodzeniem o do-finansowanie w ramach Rządowego programu wspierania or-ganów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" poprzez zakup i instalację w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego a także modernizację lub rozszerzenie założonych wcześniej szkolnych sieci monitoringu. Cztery placówki otrzy-mały dofinansowanie na kwotę 47.175,00 zł. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Konkurs FIO 2008 - wyniki
08.07.2008

Departament Pożytku Publicznego poin-formował, że Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. Ocenie poddano 1736 wniosków. Dofinansowano 833 wnioski. 853 wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak nie otrzymały dofinansowania. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
XXII sesja Rady Powiatu w Sanoku
01.07.2008

W dniu 30 czerwca br. odbyła się XXII sesja Rady Powiatu w Sanoku III ka-dencji. Radni wysłuchali sprawozdań przewodniczących poszczególnych komi-sji oraz Starosty z pracy Zarządu Powia-tu pomiędzy sesjami. Radni podjęli kilka znaczących uchwał. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
DOSTOJNA JUBILATKA
29.06.2008

II LO w Sanoku właśnie obchodzi swój Jubileusz - 80-lecie istnienia. W pier-wszym dniu uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Parafii Przemienia Pań-skiego. Następnie zgromadzeni (a było ich wielu!!!) udali się na sanocki rynek, by pozować do pamiątkowego zdjęcia. Udało się. Pogoda znamienita.
Ogromnymi brawami przywitano przemarsz najstarszych roczników maturalnych oraz nauczycieli liceum - tych byłych i tych obecnych. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
SZUKAJMY WSZYSCY!
27.06.2008
W dniu 3 czerwca br. zaginął LESZEK NYCZ. Ma 26 lat. Stwierdzono, że ostatnim miejscem pobytu zaginionego w dniu 3 czerwca br. był Sanok.

Leszek ma 26 lat, wzrost 176 cm, oczy piwne, na lewym policzku charakterystyczne znamię. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
W Śródmieściu coraz bezpieczniej
27.06.2008

Głównym punktem obrad ostatniego po-siedzenia Rady Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku (25 czerwca br.) było omó-wienie bezpieczeństwa na terenie dziel-nicy.
Gościem spotkania był pan Mirosław Czupski z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, na co dzień dzielnicowy w Śródmieściu. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
80-lecie II LO w Sanoku
25.06.2008


Już niebawem, bo 28-29 czerwca br. (sobota/niedziela) II LO w Sanoku będzie obchodziło swój Jubileusz - 80-lecie istnienia. Udział w zjeździe zapo-wiedziało ok. 1.200 absolwentów. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń