Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 7609
Dzisiaj: 434

Inne
Jak nazwać te miejsca?
28.07.2008

Są w Sanoku dwa miejsca, które w os-tatnim czasie zostały gruntownie odno-wione i nadano im szczególny charakter. Mowa tu o placu wraz z dumnie stoją-cym na cokole Tadeuszem Kościuszko oraz o bramie wejściowej wraz z placem do sanockiego parku od strony ul. Ada-ma Mickiewicza. Z pewnością należy tym miejscom nadać nazwy (wzorem Placu Miast Partnerskich przy ul. Kościuszki), by nabrały jeszcze większej godności.
Zapraszamy mieszkańców Sanoka do rozmów na ten temat i przesyłanie propozycji nazw. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Zielone miasto...
24.07.2008

Zieleń uspokaja, koi, pozwala odpocząć. Zieleń jest miła dla oka... Spełnia je-dnak swoją ożywczą rolę tylko wówczas, gdy znajduje się w odpowiednich miej-scach - na klombach, skwerach, w par-ku, na parapetach okien itp.
Trawa jednak nie powinna zarastać miejsc na głównych traktach jezdnych i pieszych, zwłaszcza w centrum miasta i w drodze do sanockiego skansenu. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
XXX sesja Rady Miasta Sanoka
21.07.2008


W dniu 29 lipca br. /wtorek/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się sesja zwyczajna Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Remont dachu na budynku ZS nr 1 w Sanoku
19.07.2008

Sanockiego szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat sanocki, zmieniają swoje oblicze.
Tym razem trwa remont dachu na budynku ZS nr 1 w Sanoku przy ul. Jana Sobieskiego. Wymiana pokrycia dachowego zlikwiduje w pełni przecie-kanie dachu, a tym samym zalewanie strychu podczas deszczów. Znacznie poprawi się także estetyka budynku. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Zapytanie od CLUB FAIR PLAY
09.07.2008

Spółka CLUB FAIR PLAY zwróciła się do Rady Miasta Sanoka a ta z kolei do Rady Dzielnicy "Śródmieście" o wyrażenie opinii w sprawie lokalizacji przy ul. Kościuszki 31 salonu gier na automatach. Przedmiotowa opinia jest niezbędna przy składaniu przez CLUB... wniosku do Ministra Finansów o wydanie zezwolenia na prowadzenie tegoż salonu gier.
Zwracamy się zatem w ankiecie z zapytaniem do mieszkańców Sanoka, a szczególnie Dzielnicy "Śródmieście", czy taki salon gier powinien być umieszczony pod wyżej wskazanym adresem.
Prosimy o udział w sondażu.
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [2]
Zmiany na ulicy Słowackiego w Sanoku
09.07.2008

Przy podjeździe na wzniesienie ul. Sło-wackiego nastąpiły zmiany.
Pierwsza z nich dotyczy ustawienia zna-ku zakazu zatrzymywania się na wznie-sieniu. Z pewnością będzie bezpieczniej w tym miejscu. Ta druga zmiana to zlikwidowanie ze środka chodnika znaku drogowego. Tym samym piesi będą mo-gli swobodnie poruszać się w tym miejscu. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Będzie bezpieczniej
08.07.2008

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzą-cym jest powiat sanocki, ubiegały się z powodzeniem o do-finansowanie w ramach Rządowego programu wspierania or-ganów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" poprzez zakup i instalację w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego a także modernizację lub rozszerzenie założonych wcześniej szkolnych sieci monitoringu. Cztery placówki otrzy-mały dofinansowanie na kwotę 47.175,00 zł. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Konkurs FIO 2008 - wyniki
08.07.2008

Departament Pożytku Publicznego poin-formował, że Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. Ocenie poddano 1736 wniosków. Dofinansowano 833 wnioski. 853 wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak nie otrzymały dofinansowania. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń