Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 111115
Dzisiaj: 2237

Inne
Negatywna opinia wydana przez Radę Dzielnicy "Śródmieście"
03.09.2008

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku na swym posiedzeniu w dniu 3 września br. rozpatrzyła wniosek Spółki "CLUB FAIR PLAY" sp. z o. o o wydanie opinii lokalizacyjnej dla salonu gier na auto-matach w Sanoku przy ul. Kościuszki 31.
Radni jednogłośnie wydali w tej sprawie decyzję negatywną.
dodał: TadeuszN Komentarzy [1]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
03.09.2008

W dniu dzisiejszym radni Rady Dzielnicy "Śródmieście" rozważali propozycje za-dań do budżetów miasta Sanoka i Sta-rostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2009 oraz omówili w sprawach różnych codzienne problemy mieszkańców dziel-nicy. W spotkaniu uczestniczyli radni: Grażyna Jagodzińska, Maria Sachajdak, Jan Wydrzyński, Andrzej Romaniak, Andrzej Ostrowski, Krzy-sztof Szul, Tadeusz Nabywaniec. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
31.08.2008


W dniu 03 września br. /środa/ o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście". Miejscem spotkania będzie siedziba Rady w Sano-ku, przy ul. Rynek 15.
Serdecznie zapraszamy! (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Rozpoczął się remont Zajazdu
30.08.2008

Rozpoczął się remont Zajazdu przy ul. Zamkowej. Przeciekający dach, niesz-czelne okna, niezbyt estetycznie wyglą-dająca elewacja - to tylko niektóre pro-blemy dyr. muzeum Wiesława Banacha. Jednak problemy są po to, by je roz-wiązywać, więc słuszna decyzja, by remontować budynek, który bardzo niekorzystnie wpisuje się w otoczeniu sanockiego odnowionego rynku. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna
29.08.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinanso-wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.
Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: TadeuszN Komentarzy [0]
Informacja w sprawie możliwości uruchomienia środków finansowych na udzielenie pomocy uczniom oraz jednostkom samorządów terytor
25.08.2008

W związku z koniecznością usuwania skutków nawałnic oraz huraganowych wiatrów, które przeszły przez znaczną część naszego kraju istnieje możliwość uruchomienia środków finansowych na udzielenie pomocy edukacyjnej uczniom oraz przekazania środków dla jednostek samorządu terytorialnego na remonty szkół i placówek, które uległy uszkodzeniu. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
List Zarządu Rady Dzielnicy "Śródmieście"
24.08.2008

Zarząd Rady Dzielnicy "Śródmieście" skierował do starosty sanockiego - Wacława Krawczyka, list, w którym porusza problemy komunikacyjne Dzielnicy "Śródmieście". Treść listu poniżej. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji
22.08.2008


W dniu 28 sierpnia br. /środa/ o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń