Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 5043
Dzisiaj: 754

Inne
Droga powiatowa z Radoszyc do granicy państwa ze Słowacją nie dla ruchu osobowego powyżej 7,5 tony?
09.09.2008

W czerwcu br. opublikowaliśmy list ot-warty Stowarzyszenia Przewodników "Karpaty", który został skierowany do przewodniczących Rad Powiatów Biesz-czadzkiego, Leskiego i Sanockiego.
Problem dotyczył także Powiatu Sanoc-kiego, a dokładniej utrudnień w przekra-czaniu przejścia granicznego Radoszyce - Palota, czyli przejazdu na Słowację i Węgry. Powiatowy Zarząd Dróg ustawił na drodze w Radoszycach znak zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 7,5 tony, co znacznie utrudniło ruch tury-styczny w miesiącach wakacyjnych. Znak stoi do dzisiaj. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Dotacje Ministerstwa Kultury na 2009
05.09.2008

Ministerstwo kultury ogłosiło pierwszy nabór wniosków na 2009 rok oraz listę 6 programów. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2008. Kolejny termin to 30 marca 2009. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Będzie garaż wielopoziomowy przy ul. Łaziennej czy go nie będzie?
03.09.2008

Wiele miesięcy temu prowadzona była dyskusja na temat budowy garażu wielopoziomowego przy ul. Łaziennej, nieopodal Hotelu "Sanvit" w Sanoku. Jedni przekonywali co do zasadności jego budowy, inni zbierali podpisy na listach społecznych, by tego parkingu nie budować. Jak właściwie sprawa się zakończyła. Czy władze miasta odstąpiły od tego pomysłu, czy zamierzają go realizować? (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Negatywna opinia wydana przez Radę Dzielnicy "Śródmieście"
03.09.2008

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku na swym posiedzeniu w dniu 3 września br. rozpatrzyła wniosek Spółki "CLUB FAIR PLAY" sp. z o. o o wydanie opinii lokalizacyjnej dla salonu gier na auto-matach w Sanoku przy ul. Kościuszki 31.
Radni jednogłośnie wydali w tej sprawie decyzję negatywną.
dodał: TadeuszN Komentarzy [1]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
03.09.2008

W dniu dzisiejszym radni Rady Dzielnicy "Śródmieście" rozważali propozycje za-dań do budżetów miasta Sanoka i Sta-rostwa Powiatowego w Sanoku na rok 2009 oraz omówili w sprawach różnych codzienne problemy mieszkańców dziel-nicy. W spotkaniu uczestniczyli radni: Grażyna Jagodzińska, Maria Sachajdak, Jan Wydrzyński, Andrzej Romaniak, Andrzej Ostrowski, Krzy-sztof Szul, Tadeusz Nabywaniec. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
31.08.2008


W dniu 03 września br. /środa/ o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście". Miejscem spotkania będzie siedziba Rady w Sano-ku, przy ul. Rynek 15.
Serdecznie zapraszamy! (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Rozpoczął się remont Zajazdu
30.08.2008

Rozpoczął się remont Zajazdu przy ul. Zamkowej. Przeciekający dach, niesz-czelne okna, niezbyt estetycznie wyglą-dająca elewacja - to tylko niektóre pro-blemy dyr. muzeum Wiesława Banacha. Jednak problemy są po to, by je roz-wiązywać, więc słuszna decyzja, by remontować budynek, który bardzo niekorzystnie wpisuje się w otoczeniu sanockiego odnowionego rynku. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna
29.08.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinanso-wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.
Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: TadeuszN Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń