Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 216075
Dzisiaj: 673

Inne
Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców
24.09.2008

W związku z licznymi brakami i uchybieniami formalnymi stwierdzonymi podczas oceny wniosków złożonych w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski planuje przeprowadzanie szkolenia poświęconego błędom formalnym we wnioskach oraz przygotowaniu do naboru wniosków w procedurze preselekcji. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Są pieniądze na rewitalizację Rynku i Placu św. Jana
24.09.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach ZPORR dokonał wyboru do dofinansowania projektów w Priorytecie I na kwotę 24 352 273,57 zł oraz w Priorytecie III na kwotę 12 861 366,42 zł.
W priorytecie III na liście podstawowej na pierwszym miejscu znalazła się Gmina Miasta Sanoka (czytaj Miasto Sanok), która na projekt pt."Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I Rewitalizacja Rynku i Placu św. Jana" uzyskała wsparcie w wysokości 1 772 565,94 zł.
dodał: TadeuszN Komentarzy [1]
XXXII sesja Rady Miasta Sanoka
19.09.2008


W dniu 23 września br. /wtorek/ o godz. 10.00 w Klubie "Górnik" w Sano-ku przy ul. Grzegorza odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna
19.09.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinanso-wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.
Zgodnie z ogłoszeniem nabór wniosków trwa do 17.10.2008 r.
Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: TadeuszN Komentarzy [1]
"Kultura i dziedzictwo kulturowe" w PO "Infrastruktura i Środowisko" - nabór wniosków
13.09.2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko", ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach: XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Nabór projektów odbywa się od 17 lipca do 30 września 2008 r. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Droga powiatowa z Radoszyc do granicy państwa ze Słowacją nie dla ruchu osobowego powyżej 7,5 tony?
09.09.2008

W czerwcu br. opublikowaliśmy list ot-warty Stowarzyszenia Przewodników "Karpaty", który został skierowany do przewodniczących Rad Powiatów Biesz-czadzkiego, Leskiego i Sanockiego.
Problem dotyczył także Powiatu Sanoc-kiego, a dokładniej utrudnień w przekra-czaniu przejścia granicznego Radoszyce - Palota, czyli przejazdu na Słowację i Węgry. Powiatowy Zarząd Dróg ustawił na drodze w Radoszycach znak zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 7,5 tony, co znacznie utrudniło ruch tury-styczny w miesiącach wakacyjnych. Znak stoi do dzisiaj. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Dotacje Ministerstwa Kultury na 2009
05.09.2008

Ministerstwo kultury ogłosiło pierwszy nabór wniosków na 2009 rok oraz listę 6 programów. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2008. Kolejny termin to 30 marca 2009. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Będzie garaż wielopoziomowy przy ul. Łaziennej czy go nie będzie?
03.09.2008

Wiele miesięcy temu prowadzona była dyskusja na temat budowy garażu wielopoziomowego przy ul. Łaziennej, nieopodal Hotelu "Sanvit" w Sanoku. Jedni przekonywali co do zasadności jego budowy, inni zbierali podpisy na listach społecznych, by tego parkingu nie budować. Jak właściwie sprawa się zakończyła. Czy władze miasta odstąpiły od tego pomysłu, czy zamierzają go realizować? (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń