Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20823
Dzisiaj: 328

Inne
Rejestracja uczestników szkolenia dotyczącego błędów formalnych we wnioskach oraz procedury preselekcji
25.09.2008

Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu poświęconemu błędom formalnym we wnioskach oraz przygotowaniu do naboru wniosków w procedurze preselekcji w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców
24.09.2008

W związku z licznymi brakami i uchybieniami formalnymi stwierdzonymi podczas oceny wniosków złożonych w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski planuje przeprowadzanie szkolenia poświęconego błędom formalnym we wnioskach oraz przygotowaniu do naboru wniosków w procedurze preselekcji. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Są pieniądze na rewitalizację Rynku i Placu św. Jana
24.09.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach ZPORR dokonał wyboru do dofinansowania projektów w Priorytecie I na kwotę 24 352 273,57 zł oraz w Priorytecie III na kwotę 12 861 366,42 zł.
W priorytecie III na liście podstawowej na pierwszym miejscu znalazła się Gmina Miasta Sanoka (czytaj Miasto Sanok), która na projekt pt."Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I Rewitalizacja Rynku i Placu św. Jana" uzyskała wsparcie w wysokości 1 772 565,94 zł.
dodał: TadeuszN Komentarzy [1]
XXXII sesja Rady Miasta Sanoka
19.09.2008


W dniu 23 września br. /wtorek/ o godz. 10.00 w Klubie "Górnik" w Sano-ku przy ul. Grzegorza odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [0]
Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna
19.09.2008

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinanso-wanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.
Zgodnie z ogłoszeniem nabór wniosków trwa do 17.10.2008 r.
Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: TadeuszN Komentarzy [1]
"Kultura i dziedzictwo kulturowe" w PO "Infrastruktura i Środowisko" - nabór wniosków
13.09.2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko", ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach: XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Nabór projektów odbywa się od 17 lipca do 30 września 2008 r. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Droga powiatowa z Radoszyc do granicy państwa ze Słowacją nie dla ruchu osobowego powyżej 7,5 tony?
09.09.2008

W czerwcu br. opublikowaliśmy list ot-warty Stowarzyszenia Przewodników "Karpaty", który został skierowany do przewodniczących Rad Powiatów Biesz-czadzkiego, Leskiego i Sanockiego.
Problem dotyczył także Powiatu Sanoc-kiego, a dokładniej utrudnień w przekra-czaniu przejścia granicznego Radoszyce - Palota, czyli przejazdu na Słowację i Węgry. Powiatowy Zarząd Dróg ustawił na drodze w Radoszycach znak zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 7,5 tony, co znacznie utrudniło ruch tury-styczny w miesiącach wakacyjnych. Znak stoi do dzisiaj. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]
Dotacje Ministerstwa Kultury na 2009
05.09.2008

Ministerstwo kultury ogłosiło pierwszy nabór wniosków na 2009 rok oraz listę 6 programów. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2008. Kolejny termin to 30 marca 2009. (...)
dodał: TadeuszN więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń