Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20728
Dzisiaj: 233

Inne
Trwa remont Zajazdu
26.10.2008

Trwa remont Zajazdu przy ul. Zamkowej w Sanoku. Obecnie budynek jest bydyn-kiem administracyjnym Muzeum Histo-rycznego w Sanoku. Po wyremontowa-niu sanockiego rynku i przyległych do niego kamieniczek budynek Zajazdu ni-jak się nie wpisuje w krajobraz. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Propozycja rozwiązań komunikacyjnych
24.10.2008

Rada Dzielnicy "Śródmieście" wraz z Zarządem Dzielnicy "Śródmieście" od prawie trzech lat za-biega w różnych sprawach dotyczących us-prawnienia ruchu komunikacyjnego na terenie dzielnicy. W wielu sprawach radni znaleźli zro-zumienie u władz miasta i powiatu.

Uważamy, że nadal należy przedstawiać kolej-ne rozwiązania służące dobru ogólnemu.
Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego przez Zarząd Dzielnicy do Starosty Powiatu Sanockiego. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
XXXIII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji
23.10.2008


W dniu 30.10.2008 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
XXV sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku III kadencji
17.10.2008


W dniu 22 października 2008 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XXV sesja zwyczajna Rady Powiatu Sano-ckiego III kadencji.
Szczegółowy porządek obrad poniżej... (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych
17.10.2008

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na dofinansowanie regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku zgodnie z Uchwałą Nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".
Szczegóły na: www.ko.rzeszow.pl
dodał: admin Komentarzy [0]
Oni chcą chcieć...
17.10.2008

Kolejne granty zostały przyznane w ramach projektu Dofinan-sowanie zadań w ramach programu "Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych". Wśród beneficjentów znaleźli się: Powiat Sanocki (34.527,00 zł), Gmina Bukowsko (5.160,00 zł), Gmina Zarszyn (20.775,00 zł), Gmina Sanok (31.020,00 zł), Miasto Sanok (11.635,00 zł). (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Są pieniądze na pracę z dziećmi i młodzieżą
17.10.2008

W ramach dofinansowania zadań w ramach projektu "Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013" - Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych ucz-niów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich dofinansowanie otrzymali: Powiat Sanocki (17.440,00 zł) i Klub Turystyki Kwalifikowanej "Berdo" w Zagórzu (6.501,00 zł). (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Otwarty konkurs na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku.
15.10.2008

Środki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekre-acyjnych dla Uczniów przeznacza się w 2009 roku na dofinansowanie zajęć spo-rtowo-rekreacyjnych dla uczniów, ukie-runkowanych na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń