Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20745
Dzisiaj: 250

Inne
Dotacje Ministerstwa Kultury na 2009
10.11.2008

Ministerstwo Kultury ogłosiło pierwszy nabór wniosków na 2009 rok oraz listę 6 programów. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2008. Kolejny termin to 30 marca 2009.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Golgota Wschodu
10.11.2008

W dniu dzisiejszym w Sanoku miało miejsce historyczne wydarzenie. Uroczy-stość była szczególna, a została przygo-towana przez brać harcerską Hufca Zie-mi Sanockiej w Sanoku. Została spełnio-na ostatnia wola Księdza Zdzisława J. Peszkowskiego, który w ostatnich chwi-lach swego życia prosił, by na każdym polskim cmentarzu stanął Krzyż upamię-tniający pomordowanych w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie... (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Dzień Niepodległości
07.11.2008

Program Powiatowo - Miejskich uroczystości Dnia Niepodległości 2008 11-go listopada – wtorek:

godz.11.00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w intencji Ojczyzny
i żołnierzy polskich okresu walk o niepodległość z udziałem: (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
11 listopada 1918
07.11.2008

Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ruszył portal: www.11listopada1918.pl.


Zapraszamy do odwiedzania portalu.
dodał: admin Komentarzy [0]
Rządowy program
06.11.2008

Powiat sanocki złożył kolejny projekt w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarzadowych". Przyznana kwota na realizację programu to 15.952,00 zł. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Miejsca godne nazwania
01.11.2008

Ponownie powracamy na naszej stronie internetowej do tematu związanego z propozycją nadania nazwy dla dwóch tak bardzo reprezentacyjnych miejsc w Sanoku, jakimi są: odremontowany plac z pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz plac stanowiący wejście do parku od strony ul. Mickiewicza. W sprawie podję-cia inicjatywy nadania nazw tym miejscom zwróciliśmy się do pani Janiny Sadowskiej - przewodniczącej Rady Miasta Sanoka, oraz do pana Wojciecha Blecharczyka - burmistrza Miasta Sanoka. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Nabór wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna
26.10.2008

Zakończył sie nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 - Infrastruktura eduka-cyjna, chemat B - System oświaty.

Liczba złożonych wniosków - 147,
Łączna wartość projektów (w zł) - 556 050 568,60 zł.
W tym wartość wnioskowanego dofinansowania z EFR (w zł) - 337 515 138,79 zł.
Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z EFRR zgodnie z ogłoszeniem (w zł) - 78 410 513,00 zł.

źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin Komentarzy [1]
II LO w Sanoku oczekuje na halę sportową
26.10.2008

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu prze-wodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego zgłosił wniosek o zabezpieczenie w przyszłym roku budżetowym niezbę-dnych środków na wykonanie projektu budowy hali sportowej przy II LO w Sanoku. Wniosek został przyjęty. (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń