Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 13986
Dzisiaj: 2320

Inne
Burza mózgów na temat ruchu drogowego
21.03.2009

Burza mózgów na temat ruchu drogowego

W dniu 16 marca byłem uczestnikiem burzy mózgów na temat organizacji ruchu drogowego w Sanoku, ze szczególnym uwzględnieniem ulic powiatowych.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Starosty Sanockiego Wacława Krawczyka. Reprezentował Go v-ce Starosta Andrzej Radwański. Miasto reprezentował v-ce Burmistrza Stanisław Czernek i szef od dróg Wojciech Rudy. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
XXXI sesja Rady Powiatu w Sanoku
20.03.2009

W dniu dzisiejszym obradowała Rada Powiatu w Sanoku. Na sesji radni powiatu podjęli wiele uchwał do realizacji przez Zarząd Powiatu. O tym, czy są, to dobre rozwiązania, czy nie, zadecydują mieszkańcy powiatu. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
18.03.2009

W dniu dzisiejszym obradowała Rada Dzielnicy "Śródmieście". Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu wydatków dzielnicy w roku 2008. Sprawozdanie zostało przyjęte sześcioma głosami "za". (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Stypendia dla najzdolniejszych
14.03.2009

Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego.
Wnioski można składać w terminie od 13 do 27 marca br.
Szczegóły poniżej...

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku
13.03.2009


W dniu 20 marca br. /piątek/ o godz. 14.00 w Sali Herbowej UM w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XXXI sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku III kadencji.

Szczegóły poniżej...
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Są pieniądze dla II LO, ZS nr 2 i ZS nr 5 w Sanoku
13.03.2009

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach działania 5.1. Infrastruktura publiczna, schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Pośród 44 wniosków dofinansowanie dostały dwa wnioski złożone przez powiat sanocki. Wspólny wniosek ZS nr 2 i ZS nr 5 w Sanoku został dofinansowany na kwotę 714 708,34 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację, rozbudowę i wyposażenie obydwu szkół celem utworzenia nowych kierunków kształcenia i poprawy warunków nauczania.
Natomiast II LO w Sanoku otrzymało dofinansowanie w kwocie 909 778,73 zł na modernizację i wyposażenie szkoły wraz z budową boiska sportowego. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sesja Rady Miasta Sanoka
11.03.2009

Dnia 17 marca /wtorek/ o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Sanoka.

O szczegółach piszemy poniżej... (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Mieszkańcy urządzają miasto
11.03.2009

Jak powinien wyglądać Sanok dzisiaj, jutro w niedalekiej i dalszej przyszłości? To pytanie zadaje sobie wielu z nas.
Zamieszczamy poniżej głos w tej sprawie... (...)
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń