Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 7582
Dzisiaj: 407

Inne
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
19.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka obwieszcza, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "budowa sieci gazowej śródprężnej", przewidzianego do realizacji w Sanoku w obrębie Śródmieścia przy ul. Konarskiego, Zagrody i Wesołej.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Informacja Rady Powiatu Sanockieg
06.03.2011

Rada Powiatu Sanockiego informuje, że w dniu 8 marca o godz.9 odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Sanockiego.
dodał: admin więcej Komentarzy [4]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że na wniosek Powiatu Sanockiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa kompleksu boisk sportowych z budynkiem socjalnym oraz sieci oświetlenia boisk" przy ul Zagrody.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że na wniosek Gminy Miasta Sanoka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą: " Budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów byłego lodowiska na kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych" przy ul. Mickiewicza.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa przebudowa budynku szkolno-wychowawczego, miejsc postojowych oraz położenia sieci infrastruktury technicznej" przy ul. Konarskiego.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wszczęciu, na wniosek Powiatu Sanockiego postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-wychowawczego, miejsc postojowych szt. 8 oraz przełożenie sieci infrastruktury technicznej" przy ul. Konarskiego
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, iż na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa SP. z o. o. w Tarnowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniodprężnej" przy ul. Konarskiego, Zagrody i Wesołej.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
06.03.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wydaniu Decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w obrębie zamku, przy ul. Zamkowej
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń