Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20800
Dzisiaj: 305

Inne
Sesja Rady Miasta Sanoka
25.05.2009


W dniu 28 maja br. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku przy ul. Rynek 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)


dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Kampania Czerwiec Aktywnych Społeczności
24.05.2009

Rusza kolejna edycja kampanii „Czerwiec Aktywnych Społeczności”. W zeszłym roku udział w niej wzięło ponad 120 społeczności z całej Polski, organizując ponad 300 wydarzeń. Czas na kolejne działania.
W ramach Kampanii w czerwcu środowiska lokalne, podejmują wspólne działania pod hasłem:„zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Pomóżmy Zuzi...
24.05.2009

"To człowiek człowiekowi
najbardziej potrzebny jest do szczęścia"
(Holbach)


Szanowni Państwo!
ZUZIA POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY! (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Fundusze unijne - aktualne projekty
23.05.2009

Przekazujemy Państwu informacje dotyczace aktulanych projektów unijnych. Posiłkujemy sie przy tym informacjami ukazanymi na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - www.ko.rzeszow.pl.
O szczegółach piszemy poniżej. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009
22.05.2009

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opublikował wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009.

Z wynikami można zapoznać się na stronie internetowej DWF EFS:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art115,wyniki-oceny-merytorycznej-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-ramach-konkursu-nr-dwf_5-4-2_3_2009.html

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin Komentarzy [1]
Postęp w realizacji programów operacyjnych w województwie podkarpackim – stan na 8 maja 2009 roku
21.05.2009

ZPORR na Podkarpaciu

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na koniec 2008 roku, województwo podkarpackie zajmowało czołowe miejsce wśród województw w kraju pod względem poziomu wykorzystania środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Zarząd Województwa Podkarpackiego do końca 2008 roku, wybrał do dofinansowania, aż 922 projekty na łączną kwotę wsparcia 765,7 mln zł, w tym 46,8 mln zł to środki dodatkowo pozyskane dzięki staraniom władz województwa. Kolejne dodatkowe środki przyznane zostały na wniosek Marszałka Województwa w 2009 roku na kwotę blisko 64 mln zł. Daje to naszemu regionowi 4 miejsce wśród 16 województw pod względem dodatkowo pozyskanych środków ze ZPORR w bieżącym roku oraz 1 miejsce w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego wsparcie przeznaczone zostało w całości na stypendia dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Oprócz środków z budżetu Unii Europejskiej województwu podkarpackiemu zostały przyznane również środki z budżetu państwa w kwocie blisko 13 mln zł.(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Turystyka i kultura - wstępna ocena dokonana
19.05.2009

Została donokana wstępna ocena formalna wniosków złożonych w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura.
Wnioskodawcy złożyli 103 wnioski. Z tego 94 zostało ocenionych pozytywnie na łączną wartość 296 972 525,56 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 196 776 798,31 zł.
Szacunkowa kwota dofinansowania wynosi 74 724 534,27 zł.
dodał: admin Komentarzy [1]
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął nabór wniosków
17.05.2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 23 kwietnia 2009 r. do 1 czerwca 2009 r.

dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń