Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 75363
Dzisiaj: 401

Inne
Zajaśniało...
22.07.2009


Na osiedlu przy ul. Starej jest już jaśniej. Zamontowane latarnie dają światło rozjaśniające dotychczasowe ciemności panujące po zachodzie słońce. Jest bezpieczniej, trzeba by rzec komfortowo.

Mieszkańcy osiedla dziękują Spółdzielni Mieszkaniowej, dziękuje także Rada Dzielnicy "Śródmieście". (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Sanoku
21.07.2009

W dniu dzisiejszym Rada Powiatu w Sanoku przyjęła do realizacji następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków Powiatu o łączną kwotę 1 307 863 zł na inwestycje w II LO w Sanoku, ZS nr 2 i nr 5 w Sanoku, (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Sanoku
17.07.2009


W dniu 21 lipca br. /wtorek/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej UM w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XXXVII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Sanoku III kadencji.

Szczegóły poniżej...
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
15.07.2009

Burmistrz Miasta Sanoka informuje wszystkich zainteresowanych, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pod nazwą: "Przebodowa Placu św. Michała i ulic Piłsudskiego, Grzegorza, Wałowej oraz przebudowa i budowa nowych odcinków sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego".
Pełny tekst obwieszczenia poniżej...

dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Święty spokój – rzecz o społeczeństwie obywatelskim
15.07.2009

Wśród wielu wspaniałych przebojów Maryli Rodowicz, jest i taki, w którego tekście autor zapisał „…a ja leżę sobie pod gruszą, na dowolnie wybranym boku, i mam to, co jest w życiu najświętsze, ŚWIĘTY SPOKÓJ…”
Któż w wakacje nie chce mieć świętego spokoju? Laba, kanikuła, piwo się leje, słońce świeci, ciało „ łapie kolory”, woda, basen. Luz, blues. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku otrzymała ponad 4 mln zł
10.07.2009

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 146 368,98 zł na poprawę bazy dydaktycznej. Całość zadania wynosi 7 973 786,52 zł.
W ramach tej kwoty zostanie rozbudowany, przebudowany i adaptowany budynek uczelni przy Reymonta. Dofinansowanie przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego po dokonaniu oceny strategicznej. Ogółem dofinansowanie otrzymało 12 projektów na łączną kwotę 52 193 623,06 zł.

dodał: admin Komentarzy [0]
Muzeum Historyczne w Sanoku będzie rozbudowane
03.07.2009

Muzeum Historyczne w Sanoku będzie rozbudowane. W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał warunkowo do dofinansowania 50 wniosków w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura RPO WP na lata 2007 - 2013. Pośród wniosków został zaakceptowany projekt pn.Budowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku. Projekt uzyskał najwyższe z możliwych dofinansowanie w kwocie 3 mln zł, otrzymał 103,13 pkt. i uplasował się na 5. pozycji.
Całkowity koszt zadania to 5 023 332,40 zł. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obradowała Rada Dzielnicy "Śródmieście"
03.07.2009

W dniu 01 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy „Śródmieście”. W obradach udział wzięło siedmioro radnych (na 12 radnych). Celem spotkania było omówienie realizacji zadań przez samorząd miejski i powiatowy w Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku, podanie propozycji rozwiązań związanych z parkowaniem samochodów na terenie dzielnicy oraz skierowanie konkretnych wniosków do Urzędu Miasta w Sanoku i Starostwa Powiatowego w Sanoku. (…)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń