Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 14001
Dzisiaj: 2335

Inne
Propozycje zadań do budżetów miasta i powiatu na rok 2010
20.09.2009

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku na swym posiedzeniu w dn. 14 września br. wskazała propozycje zadań do budżetów miasta i powiatu na rok 2010. Ponadto wnioskowała w sprawach bieżących do Burmistrza Miasta Sanoka oraz do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście Sanockim. O realizacji wniosków poinformujemy. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
WUP w Rzeszowie informuje
18.09.2009

Wojewódzki Urząd pracy w Rzeszowie informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji przeznaczonej na konkurs 9/POKL/9.1.2/2009, kolejny konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zostanie ogłoszony 29 września br.

dodał: admin Komentarzy [1]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
17.09.2009

Burmistrz Miasta Sanoka informuje wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja administracyjna określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej", przewidzianego do realizacji przy ul. Żwirki i Wigury, Sobieskiego i Piłsudskiego w Sanoku, obręb Śródmieście. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Radni dzielnicy obradowali
15.09.2009

Radni Dzielnicy "Śródmieście" obradowali w miniony poniedziałek. Najważniejszym punktem spotkania było wskazanie propozycji zadań, które powinny być uwzględnione w planie realizacji w przyszłym roku. Zadania zostaną zgłoszone do budżetu zarówno miasta jak i powiatu.(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku
08.09.2009W dniu 14 września br. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej UM w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XXXVIII sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku III kadencji.

Szczegóły poniżej...
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Jeszcze o znakach drogowych
06.09.2009

O znakach drogowych ustawionych na środku chodnika przy ul. Sienkiewicza już pisaliśmy. Do sprawy powracamy. Rada Dzielnicy „Śródmieście” zwróciła się z wnioskiem do Wacława Krawczyka – Starosty Powiatu Sanockiego, o takie ustawienie przez podległe mu służby znaków, by nie utrudniały poruszanie się pieszym. Wniosek taki zgłosił także jeden z radnych na sesji rady powiatu w dn. 2 lipca br. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście"
06.09.2009

W dniu 14 września 2009 r. br. /poniedziałek/ o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy "Śródmieście". Miejscem spotkania będzie siedziba Rady w Sanoku, przy ul. Rynek 15.
Serdecznie zapraszamy!

Tadeusz Nabywaniec
Przew. Rady Dzielnicy "Śródmieście"

dodał: admin Komentarzy [0]
IX edycja programu edukacyjnego "Make a Connection - Przyłącz się" ogłoszona !
03.09.2009

Z dniem 3 września 2009 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie IX edycji programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski i ma na celu wsparcie młodzieżowych projektów lokalnych, umożliwiając tym samym młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty.
Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 2000 do 4500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń