Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 5038
Dzisiaj: 749

Inne
Sesja Rady Miasta Sanoka
09.10.2009


W dniu 15 października br. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku przy ul. Rynek 1 odbędzie się LI sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)


dodał: admin więcej Komentarzy [1]
KOLEJNE KONKURSY OGŁOSZONE
09.10.2009


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejne konkursy, w tym konkursy dające możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych na podniesienie poziomu kształcenia w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Szczegóły na: www.wup-rzeszow.pl

dodał: admin Komentarzy [0]
Program: Make a Connection – Przyłącz się!...
07.10.2009


Program: Make a Connection – Przyłącz się!...
Młodzi ludzie w wieku 16-22 lata z całej Polski mogą otrzymać dotację od 2 000 do 4 500 zł. Każdy może spróbować!
Szczegóły na: www.ko.rzeszow.pl

dodał: admin Komentarzy [2]
Ogłoszenie. Ważne!
06.10.2009

Ze względu na występowanie opóźnień w realizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 spowodowane m.in. brakiem stosownych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielania pomocy publicznej, Zarząd Województwa Podkarpackiego przewiduje następujące zmiany w Harmonogramie: (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [8]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
02.10.2009


Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Przejście przez tory kolejowe
01.10.2009


Od wielu już lat funkcjonuje nieoficjalnie przejście przez tory kolejowe w ciągu ulicy Zagrody. Nie jest ono bezpieczne. W tej sprawie Zarząd Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku zajął stanowisko, które prezentujemy poniżej. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
24.09.2009

Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa garażu wielopoziomowego", obejmującego działki położone w Sanoku w rejonie ul. Łaziennej, Placu św. Michała, obręb Śródmieście.(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Ul. Podgórze do remontu
23.09.2009

W dniu dzisiejszym radni Powiatu Sanockiego podjęli dwie uchwały dotyczące wspólnego w przyszłości remontu z miastem ulicy Podgórze. Wniosek zostanie złożony do Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010.
Kosztorys opiewa na kwotę ok. 1 mln zł. 50% kosztów remontu pokryłoby miasto wraz z powiatem (po połowie).(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń