Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 74580
Dzisiaj: 2819

Inne
Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
04.11.2009

Wspólna Instytucja Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina ogłaszają pierwszy nabór wniosków w ramach Priorytetu 1 oraz działań 2.1 i 3.1. Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2010 r. o godzinie 15.00 czasu lokalnego.
Szczegółowe informacje, w tym dokumenty aplikacyjne, dostępne są na stronie internetowej Programu: http://www.pl-by-ua.eu/pl,4.

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sanockie szkoły ponadgimnazjalne będą nadal remontowane
04.11.2009

Sanockie szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat sanocki, od trzech lat mają zielone światło. Oby świeciło jak najdłużej.
Zarząd Powiatu podjął kolejne słuszne decyzje. Baza oświatowa powiatu ma się coraz lepiej. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Grypa A/H1N1 – zalecenia dla szkół
04.11.2009

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi grypy A/H1N1, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które w maju zostały przekazane do kuratoriów oświaty z zaleceniem zamieszczenia ich na stronach internetowych. Ponadto materiały te trafiły do wszystkich wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na początku września będą one przekazane do szkół w formie ulotek. Bieżące informacje dotyczące grypy A/H1N1 znajdują się na stronie internetowej www.pzh.gov.pl. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Rozpoczęcie II naboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
03.11.2009

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2009 roku rozpocznie się drugi nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do dnia 29 stycznia 2010 roku. Szczegóły naboru oraz niezbędne dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu w dniu rozpoczęcia naboru. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku
02.11.2009


W dniu 09 listopada br. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej UM w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się XLI sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku III kadencji. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Festum omnium sanctorum
01.11.2009

"Przechodząc obok mogił, zatrzymaj się. Pomyśl dziś o tych, którzy byli bardzo dawno lub wczoraj. Jesteś taki, bo tacy byli Ci, co odeszli. Jesteśmy tacy przez nich, dzięki nim. Odchodzą ostatecznie, kiedy się o nich nie myśli, kiedy nie czerpie się z nauki ich życia, kiedy wydaje nam się, że nie są nam potrzebni, ponieważ już nie należą do naszej epoki. A przecież my się z nich składamy. W Tobie jest i Twoja historia". (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sanocki szpital z szansą na dotację
30.10.2009

Komisja Konkursowa zakończyła jakościową ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia (bez lecznictwa uzdrowiskowego) w procedurze preselekcji.
SP ZOZ w Sanoku złożył wniosek pn. ”Modernizacja SP ZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia”. Całkowity koszt zadania to 7 300 766,47 zł, z tego wnioskowana kwota - 5 000 000 zł. Sanocki projekt uzyskał 75,63 pkt., plasując się na 17. miejscu pośród 39 wniosków. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Namiastka demokracji
28.10.2009

Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku to taka namiastka demokracji, takie małe budowanie społeczeństwa obywatelskiego. To próba oddawania niektórych zadań w ręce mieszkańców i ich przedstawicieli.
Rada dzielnicy współpracuje przede wszystkim z samorządem miasta, samorządem powiatowym, policją, strażą miejską, radami innych dzielnic. Współpraca układa się dobrze a nawet bardzo dobrze. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń