Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20730
Dzisiaj: 235

Inne
Sesja Rady Miasta Sanoka
20.11.2009


W dniu 26 listopada br. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku przy ul. Rynek 1 odbędzie się LII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013 - 15 listopada 2009 r.
18.11.2009

Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 25 konkursów wniosków w 6 osiach priorytetowych. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 2 406 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem z EFRR wynoszącym 3 441,29 mln PLN. Zgodnie z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) zarejestrowano 1 183 wniosków poprawnych pod względem formalnym z dofinansowaniem 2 477,62 mln PLN. (...)

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
18.11.2009

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej", obejmującego działki położone przy ul. Cichej, Konarskiego, Kołłątaja, Jagiellońskiej, Kochanowskiego, I Armii Wojska Polskiego, Królowej Bony w Sanoku, obręb Śródmieście oraz obręb Olchowce.

Szczegóły poniżej...
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
18.11.2009

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wydanej Decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa garażu wielopoziomowego" obejmującego działki położone w Sanoku, w rejonie ul. Łaziennej i Placu św. Michała, obręb Śródmieście.

Szczegóły poniżej...

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
18.11.2009

Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka o nazwie "JAGIELLOŃSKA - I".
Szczegóły poniżej...

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w SANOKU
09.11.2009ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Dalsze remonty szkół powiatowych stały się faktem
09.11.2009

W dniu dzisiejszym Rada Powiatu w Sanoku przyjęła do realizacji m. in. trzy uchwały dotyczące dalszych remontów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sanocki. Tym samym planowane zadania niedługo staną się faktem. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej
07.11.2009

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2010.
Szczegóły na: www.msport.gov.pl -----> Sport -----> Sport powszecny -----> Dofinansowanie zadań w ramach dotacji budżetowej(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [5]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń