Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20748
Dzisiaj: 253

Inne
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
30.07.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wszczęciu na wniosek Powiatu Sanockiego postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych; ul. Rymanowska, ul. Kościuszki i ul. Jagiellońska"
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Prosperity w Śródmieściu?
19.07.2011

Jak się dobrze posieje, to plon może być wysoki. Okazuje się, że w Śródmieściu Sanoka, rok 2011 może być super!! Nie, to nie jest przesada. Nasza Dzielnica dostała od władz swoje 5 minut. I to zarówno miejskich, jak przede wszystkim powiatowych. Miniona kadencja Rady Dzielnicy, też nie była wcale zła. Ale teraz Śródmieście zyskuje dodatkowego „kopa”- jak by to młodzież powiedziała.
Co się składa na taką ocenę? Proszę bardzo, już wyliczam:
1. Kościół Farny zyskał odnowioną więźbę dachową i pokrycie z blachy miedzianej oraz okazały pomnik Jana Pawła II / za sprawą ks. Adama Sudoła /
2. U wjazdu do centrum Mc Donald otworzył swoje podwoje, dając nie tylko zmotoryzowanym klientom swoją ofertę i odmieniając przy okazji ogólne wrażenie estetyczne tej okolicy - ze zmianami w ruchu drogowym włącznie
3. Za Domem Handlowym zniknął straszący całe lata szkielet kina i szybko powstaje nowa inwestycja
4. Ulica Wąska rok temu zyskała chodnik, a obecnie nowiutki asfalt
5. Dokończono obiecaną rok temu dalszą część chodnika na ulicy Szopena
6. Na ukończeniu jest boisko i otoczenie II LO
7. Świeżością razi uliczka od tunelu przy Banku Spółdzielczym do liceum
8. Sanocki Dom Kultury oddał do użytku salę tańca
9. Starosta Sanocki pozyskał sporo środków na tak oczekiwany kapitalny remont ulicy Daszyńskiego na górnym jej odcinku od Kościuszki do Okęcia
10. Wyasfaltowano górkę na Słowackiego wraz z podniesieniem studzienek
11. Trwa remont mostu nad potokiem w ciągu ulicy Konarskiego wraz z budową 3 pasa do skrętu w prawo
12. Po sukcesie w sprawie partnerstwa z Ukrainą, jest ogromna szansa na dokumentację i środki dla zrealizowania remontu kapitalnego szlaku Rymanowska-Kościuszki-Jagiellońska do rampy kolejowej
13. Na ukończeniu jest nowe skrzydło zamku dla Galerii Zdzisława Beksińskiego
14. Miasto i powiat uzyskały środki na rewitalizację Placu św. Michała i okolicznych ulic wraz z Młodzieżowym Domem Kultury
15. Od roku trwa zabudowa plomb w Rynku i ulicy Grodka
16. Rusza budowa „Orlika” dla uczniów ILO
17. Kilka budynków ocieplono i ładnie pomalowano
18. Szybciej, bez kolejnych monitów, odnowiono słupki na ulicach i pomalowano znaki poziome
Czego jeszcze sobie można w imieniu mieszkańców Śródmieścia życzyć? Można by wiele. Ale ważne jest aby takie tempo potrwało przez całą kadencję. Do pilnego załatwienia są boiska za Zespołem Szkół nr. 5 oraz w Ogródku Jordanowskim, sala gimnastyczna dla Gimnazjum nr.2, ucywilizowanie wyglądu budynku Ligi Obrony Kraju lub wyburzenie go, jak postulowaliśmy od dawna, remont ulicy Matejki, Sikorskiego, Feliksa Gieli. Na tą ostatnią jest szansa po zakończeniu budowy „Stokrotki”
I na koniec ten szkaradny cokół pomnika wyzwolicieli. A może przenieść go całego na cmentarz do odpowiedniej kwatery?? Już czas najwyższy coś z nim zrobić.
Tak samo pilne jest porozumienie miasta i Sokoła ws. wstydliwego blaszaka
Dużo się dzieje, oj dużo, w Śródmieściu.
Radny Dzielnicy Śródmieście
/-/ Jan Wydrzyński
dodał: admin Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
18.07.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie dotyczącej inwestycji w obrębie byłego lodowiska przy ul. Mickiewicza.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
18.07.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od ronda Beksińskiego do ul. Jagielońskiej)".
dodał: admin więcej Komentarzy [3]
Jaskółka zaczynia wiosnę....
07.07.2011

Kiedyś, a było to jakieś 3,5-4 lata temu wstecz, udało mi się znaleźć większość do zmiany
ruchu drogowego w ścisłym centrum Sanoka. A konkretnie na ulicy Mickiewicza, Grzegorza
z Sanoka i Piłsudskiego. Dzięki temu nastąpiło spore upłynnienie tegoż w ścisłym centrum miasta.
Nie udało się namówić decydentów do pełnego ronda w centrum, z odblokowaniem dwu -kierunkowości na dolnej części ulicy Daszyńskiego - od apteki do tzw. Okęcia - pomimo zebranych podpisów od mieszkańców i wielu orędowników takiego rozwiązania.
Cóż, płakać nie ma po czym.
Bo czy warto kruszyć kopie z „politykami”?
Napisałem tekst pt. Herezje, w innej głównej sprawie, a mianowicie dania szansy wyjazdu
kierowcom z centrum w godzinach szczytu omijając skrzyżowanie Kościuszki – Sienkiewicza. Potrzeba dobrej woli i zmiany paru znaków z malowaniem pasów na jezdni włącznie.
Dzięki Mc Donaldowi jest na to ogromna szansa. Tylko czy trzeba czekać na duży rozruch
innych inwestycji?
Nie tylko moim zdaniem- nie.
Klimat wokół dwukierunkowej ulicy Słowackiego już się poprawił. Już dopuszcza się myśl, że może w niedalekiej przyszłości zrobić ją całą dwukierunkową, po Okęcie włącznie??
Zanim to nastąpi, proponuję, bez zbędnej zwłoki zrobić to już na wzmiankowanym odcinku
od skrzyżowania do Powiatowego Urzędu Pracy.
Okoliczności sprzyjają. Jest podniesionych kilka studzienek , wyasfaltowano górkę obok
Domu Julii, dano możliwość wyjazdu spod MC Donalda w kierunku ronda oraz centrum.
Nieważne, kto był pierwszy z pomysłem, z tego nie mam apanaży.
Szkoda, że o ważnych sprawach nie udało się porozmawiać z władzami miasta na ostatnim posiedzeniu naszej Rady Dzielnicy Śródmieście.
W perspektywie najbliższych zamierzeń rewitalizacyjnych pojawia się – moim zdaniem ogromny problem, a mianowicie. Jak będzie wyglądał ruch drogowy w centrum miasta, gdy
ulice Grzegorza z Sanoka, Piłsudskiego i Plac Św. Michała będą deptakiem??
I to jest spore wyzwanie. Czy skrzyżowanie Mickiewicza, Daszyńskiego, Feliksa Gieli, Kościuszki stanie się wąskim gardłem??
Rada Dzielnicy Śródmieście powinna wziąć to na swoją wokandę. Moim zdaniem bardzo
pilnie, gdyż czas nagli.

Radny Rady Dzielnicy Śródmieście
/-/ Jan Wydrzyński
dodał: admin więcej Komentarzy [4]
Obwieszczenie Burmistrza miasta
28.05.2011

Burmistrz Miasta Sanoka obwieszcza, że na wniosek Gminy Miasta Sanoka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" w obrębie Śródmieścia przy ul. Kościuszki.
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
15.05.2011

Burmistrz Miasta obwieszcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów byłego lodowiska na kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych" przy ul. Mickiewicza
dodał: admin więcej Komentarzy [3]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
09.05.2011

Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu o nazwie "WIERCHY - 1"
dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń