Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20764
Dzisiaj: 269

Inne
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
23.12.2009

Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach położonych przy ul. Cichej, Konarskiego, Kołłątaja, Jagiellońskiej, Kochanowskiego, I Armii Wojska Polskiego, Królowej Bony w Sanoku, obręb Śródmieście oraz Olchowce. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Elewacja dla ZS nr 1 w Sanoku?
19.12.2009

Zarząd Powiatu Sanockiego podjął decyzję w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 1 840 724 zł. Z tego 750 00 zł przeznaczył na wykonanie elewacji budynku ZS nr 1 w Sanoku (Ekonomik), następne 50 000 zł na zakup samochodu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, także w Sanoku. Pozostałe środki w wysokości 1 040 724 zł zarząd chce przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu Sanockiego. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [2]
II LO w Sanoku otrzyma kolejne pieniądze
19.12.2009

"Informacja o wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schematu B System oświaty W wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura publiczna, Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schematu B System oświaty w trybie preselekcji, wybranych warunkowo do dofinansowania Uchwałą Zarządu nr 185/3243/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmienionej Uchwałą Zarządu nr 183/3393/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. następujące wnioski uzyskały ocenę pozytywną..." .
Pośród wniosków jest projekt złożony przez II LO w Sanoku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Sanocki. Wartość projektu to kwota 1 299 683,90 zł, z tego środki zewnętrzne -909 778,73 (...)

Źródło:www.wrota.podkarpackie.pl
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sesja Rady Powiatu w Sanoku
17.12.2009


W dniu 30 grudnia br. /środa/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej UM w Sanoku, ul. Rynek 1, odbędzie się XLIV sesja zwyczajna Rady Powiatu w Sanoku III kadencji. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Help! Help us!
16.12.2009

Jest taka fundacja w Polsce o nazwie HELP, która pomaga ofiarom wypadków drogowych oraz poszkodowanym w innych zdarzeniach drogowo-komunikacyjnych. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
16.12.2009

Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego", obejmującego działkę nr 90/1 położoną przy ul. Mickiewicza w sanoku, obręb Śródmieście. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Kolejny nabór wniosków na remonty dróg i kolei ogłoszony
14.12.2009

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat B Drogi powiatowe, Schemat C Drogi gminne oraz Schemat E Infrastruktura kolejowa 2009.12.14

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór obejmuje oś priotytetową II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat B Drogi powiatowe, Schemat C Drogi gminne oraz Schemat E Infrastruktura kolejowa.

Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl

dodał: admin Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
14.12.2009

Burmistrz Miasta sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej", obejmującego działki położone przy ul. Sobieskiego, K. Wielkiego, Żwirki i Wigury, Zamkowej, Berka Joselewicza, Mickiewicza, Piłsudskiego w Sanoku, obręb Śródmieście.(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń