Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20821
Dzisiaj: 326

Inne
WITOLD PILECKI
05.02.2010ROTMISTRZ WITOLD PILECKI -film, który trzeba przeżyć...
http://video.google.com/videoplay?docid=2936164625060376818#

http://www.pilecki.ipn.gov.pl/

dodał: admin Komentarzy [0]
"Przypomnijmy o Rotmistrzu" – zaproszenie
04.02.2010

Przed dwoma laty krakowska Fundacja Paradis Judaeorum zainicjowała akcję społeczną "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let’s Reminisce About Witold Pilecki").

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w północnej Rosji w rodzinie o tradycjach patriotycznych.
W latach 1919-21 jako plutonowy-harcerz brał udział w wyzwalaniu Wilna i wojnie z najazdem bolszewickim. W latach 30. XX w. kontynuował służbę w wojsku, gospodarował w rodzinnym majątku Sukurcze i działał społecznie, zakładając m. in. spółdzielnię mleczarską i organizując oddział ochotniczej kawalerii. Wraz z żoną Marią – nauczycielką w pobliskiej szkole – zajął się wychowaniem dzieci: Andrzeja i Zosi. W życiu przyszłego "ochotnika do Auschwitz" niepoślednią rolę odegrała wiara. Witold Pilecki – oficer i ojciec rodziny, był człowiekiem uzdolnionym artystycznie. Do miejscowego kościoła namalował obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Św.Antoniego. W ostatnim okresie życia ulubioną lekturą Rotmistrza było "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza a Kempis. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Tym razem zaglądamy do Starostwa w Sanoku
04.02.2010

Ponownie zaglądamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Ukazały się dwa protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sanoku. Posiedzenia odbyły się dn. 7 i 14 stycznia br. Ciekawa lektura.
Ciągle brakuje w BIP-ie protokołów z posiedzeń Zarządu między 17 października a 31 grudnia 2009 r. Dlaczego? Na to pytanie od wielu już miesięcy nie znajdujemy odpowiedzi.
Treść jednego z protokołów prezentujemy poniżej. (...)

Źródło: www.bip.powiat-sanok.pl
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
ZAPAL ZNICZ ZESŁAŃCOM
04.02.2010ZAPAL ZNICZ ZESŁAŃCOM!
dodał: admin Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka
03.02.2010

Burmistrz Miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym Postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego", obejmującego działkę Nr 90/1 położoną przy ul. Mickiewicza w Sanoku, obręb Śródmieście. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Informacja o sposobie sporządzania wniosków o dofinansowanie
02.02.2010

W związku z licznymi błędami stwierdzanymi w dotychczas prowadzonych naborach wniosków w zakresie sposobu sporządzenia wniosku o dofinansowanie, prowadzącymi niekiedy do odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej, przypomina się, iż zasady prawidłowego sporządzenia wniosku określone są w Regulaminie konkursu w Rozdziale 2 Sposób sporządzenia wniosku. W Rozdziale tym określone są zasady dotyczące m.in.: (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat B RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
31.01.2010

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze standardowej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór obejmuje Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - Projekty pozainwestycyjne.
Szczegóły na: www.wrota.podkarpackie.pl


dodał: admin Komentarzy [1]
Rok 2010 Rokiem Sybiraka
29.01.2010

Uchwałą Nr XLI/792/09 radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. ustanowili rok 2010 Rokiem Sybiraka. Uchwała została podjęta dla oddania hołdu, szacunku i pamięci wszystkim obywatelom polskim II Rzeczypospolitej dotkniętym tą hekatombą w tragicznym roku 1940 i latach dalszych.
Szczegóły na: http://www.si.podkarpackie.pl/Kultura/K0/?id=1619(...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń