Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 16261
Dzisiaj: 66

Inne
PODZIĘKOWANIE
22.03.2010

Działając społecznie, doczekaliśmy się kolejnej ważnej, choć nie najdroższej inwestycji.
Trwa budowa chodnika przez duże „ch” przy ulicy Feliksa Gieli w Sanoku a w najbliższym czasie przy ulicach Wąska i Szopena.
Dziękujemy wszystkim, którzy zadecydowali o tych remontach, gdyż dalsze wyczekiwanie, szczególnie na chodnik przy ulicy Feliksa Gieli, mogło skończyć się tragicznie.
Na tej ulicy brakuje możliwości przejścia, choćby jedną stroną, na odcinku Kościuszki do Słowackiego. Drżeliśmy od szeregu lat o bezpieczeństwo korzystających z jezdni pieszych, mających za plecami zjeżdżające w dół samochody. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Akademia szachów
22.03.2010

Dzięki działaniom grupki miłośników szachów oraz nauczycieli przeworskich szkół w roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczące się w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Przeworsk otrzymały możliwość rozwoju poprzez poznanie tajników królewskiej gry.

"Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość: dzieci je lubią, pomimo że szachy są dla nich dobre!" – motto umieszczone na stronie internetowej projektu Szachy – inwestycja w młody umysł w kilku słowach podsumowuje fenomen, jakim jest rozwijanie u najmłodszych umiejętności gry w szachy. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Do sukcesu trzeba iść po schodach
20.03.2010

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach!
To tekst , motto, wypisane na jednej z pięknych kartek edycji paulińskiej.
Zaglądam czasami i do innych „ złotych myśli” wielu mądrych ludzi żyjących przed nami.
Oto inny cytat „…z każdej ciemnej doliny jest jakieś wyjście, jakiś tęczowy szlak..”
„…Pycha w polityce bywa zgubna. Chyba popsułem tę całą zabawę…” – orzekł wczoraj minister Radosław Sikorski.
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Kryteria podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010
20.03.2010

Kryteria podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010


Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2008r. Nr 88, poz. 539 – późn. zm.) - rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,6%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Sesja Rady Miasta Sanoka
19.03.2010


W dniu 25 marca br. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku przy ul. Rynek 1 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Jak to jest z obwodnicą Sanoka?
19.03.2010

Sanok dusi się od nadmiaru pojazdów. W Śródmieściu nie ma gdzie zaparkować samochodów. Przejazd przez Sanok w długie dni wypoczynkowe jest bardzo utrudniony. Obdwodnica dla Sanoka stała się koniecznością. Lokalne media podają wiele informacji, często są one niezrozumiałe dla wielu z nas.
Poniżej przedstawiamy pisma Pana Burmistrza Sanoka w tej sprawie. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Spotkanie z poezją
17.03.2010


BWA Galeria Sanocka
zaprasza na spotkanie z poezją
JANUAREGO SOKOŁOWSKIEGO.
Spotkanie odbędzie się dn. 26 marca 2010 r. /piątek/ o godz. 18.00.

Sanok, Rynek 14

dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Kolejne inwestycje w powiecie
17.03.2010

Na ostatniej sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku radni przyjęli kilka uchwał, które pozwolą zrealizować kolejne zadania. Będą remontowane drogi, w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych zakończona zostanie modernizacja budynku wraz z wyposażeniem i wybudowaniem boiska sportowego, oraz w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku pacjenci niepełnosprawni będą mieli ułatwiony dostęp do poradni. (...)

dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń