Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 74494
Dzisiaj: 2733

Inne
Nazwijcie rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu......?
12.09.2011

To nie moja mądrość. Tak mówi Pismo Święte. Bywa, że to „oka mgnienie” musi potrwać.
A jednak prawda, że „kropla drąży skałę”.
Przed laty niemożliwe wydawało się wprowadzić zakaz parkowania na chodniku obok
banku , vis a vis sądu. Dzisiaj ludzie chodzą w cywilizowanych warunkach i nie przeciskają się pomiędzy otwartymi drzwiami samochodu , a ścianą budynku.
Wjazd w ulicę Traugutta, II Pułku Strzelców Podhalańskich z ulicy Dmowskiego jest już też możliwy, bez konieczności jazdy do świateł przy stacji paliw.
Generalna Dyrekcja zgodziła się z naszą argumentacją.
W przypadku remontu ulicy Daszyńskiego było wyjątkowo trudno przekonać decydentów.
Ale, co się odwlecze............I przed końcem roku będzie „nówka do Okęcia”.
Podobnie z dwukierunkową ulicą Słowackiego - od skrzyżowania z Sienkiewicza do wyjazdu przy Urzędzie Pracy. Trwają prace nad dokumentacją.
A Matejki? Po latach oczekiwań, proteście mieszkańców i przekonywania ze strony Rady Dzielnicy Śródmieście, że warto wyremontować i przekazać na majątek miasta – prace ruszyły.
Można? Można! Jak mawiał Wyspiański w „Weselu”, „...pany moglibyście dużo mieć, ino ony nie chcą chcieć...”
A przyszli tacy do władzy w powiecie, którym się chce. Podobnie z Komisją Transportu
i Dróg, z jej Przewodniczącym Markiem Szparą na czele.
Świeże spojrzenie było jednak nieodzowne.
To co niemożliwe okazuje się dobre i możliwe. A to heca. I jeszcze koleżanka Jagodzińska z Rady Dzielnicy Śródmieście może mieć powody do satysfakcji. Tyle razy zgłaszaliśmy potrzebę dania możliwości skrętu w lewo z Kościuszki w Słowackiego. I nic.
Teraz już będzie można. Zrozumiano problem z niepotrzebnym dodatkowym korkowaniem Ronda Beksińskiego, przez jadących od centrum miasta!!
Dziękujemy za to w imieniu kierowców.
Ale, jest pewne ALE!
W Tygodniku Sanockim nr 36(1034) nastąpiło „odgrzewanie kotleta” z ruchem na ulicy Sanowej.
Tego tematu nie dało się „ugryźć”. Nie, bo nie. Musiało być tak, że od strony Królowej Bony nie można wjechać w lewo ze środkowego pasa. Można skręcić tylko w prawo, jadąc od Kauflandu.
Teraz, piórem red. Naczelnego Tygodnika, rozpoczyna się walka o odwrócenie kierunku jazdy na Sanowej. Ponownie.
Mniej się angażuję w „walkę z wiatrakami” w Sanoku od jakiegoś czasu, ale przestrzegam przed takim wdrożeniem z całą mocą!!
Z zasad fizyki wynika, że na zakrętach działa siła odśrodkowa, która stara się wyrzucić obiekt
będący w ruchu, na zewnątrz. W tym miejscu ulica Sanowa jest dodatkowo źle wyprofilowana dla tego pomysłu. Nie ma po prawej stronie chodnika – patrząc od ulicy Zamkowej.
Ileż to razy telewizje pokazywały, jak samochody „parkowały” w sypialni budynków pomiędzy łóżkami, pokonując mniejsze zakręty na płaskim terenie?
Czy potrzeba tragedii? Lewym chodnikiem poruszają się piesi. Jakie mają szanse na przeżycie w zetknięciu z samochodem, który jest jak pocisk, zwłaszcza zimą?
Apeluję o więcej wyobraźni.
Dajcie Państwo możliwość jazdy od Królowej Bony ku górze ze środkowego pasa w lewo.
Samochody jechać będą wolniej, będą widoczne dla pieszych, skróci się droga dojazdu
na parking, do muzeum, do kościoła.
Wizja lokalna w tym miejscu odbyła się przed laty z udziałem dyrektora Wiesław Banacha, ojca gwardiana Stanisława Glisty, red. Jolanty Ziobro i wielu innych w raz z piszącym te słowa.
I co ważne. Przeciwko proponowanemu przez red Mariana Strusia rozwiązaniu, protestowali wówczas sami mieszkańcy tej ulicy, z troski o własne bezpieczeństwo.
Oni to wiedzą, że tak nie można. Dla kogo ma być to odgrzewane rozwiązanie?

Z wyrazami szacunku
Radny Rady Dzielnicy Śródmieście
Jan Wydrzyński
dodał: admin więcej Komentarzy [2]
Obwieszvczenie Burmistrza Miasta
12.09.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wydaniu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "budowa stacji transformatorowej kontenerowej, urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia terenu, przewidzianego do realizacji przy ul. Łaziennej"
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
12.09.2011

dodał: admin Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
01.09.2011

Burmistrz Miasta Sanoka obwieszcza o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 16. września do 17 października 2011 r., w Urzędzie Miasta, projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka w zakresie obszaru nr12
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
26.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa mostu przez rzeką San wraz z dojazdami, pochylniami, schodami i murami oporowymi, linii energetycznej oświetleniowej, linii energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci i linii teleenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej".
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
26.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych u. Rymanowska, Jagiellońska w Sanoku"
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
09.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia o nazwie: "Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od Ronda Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej)", do czasu przedłożenia przez Gminę Miasta Sanoka raportu o oddziaływaniu na środowisko.
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
02.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla zamierzenia pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej", na działce przy ul. Matejki.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń