Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 7579
Dzisiaj: 404

Inne
Obwieszvczenie Burmistrza Miasta
12.09.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wydaniu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "budowa stacji transformatorowej kontenerowej, urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia terenu, przewidzianego do realizacji przy ul. Łaziennej"
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
12.09.2011

dodał: admin Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
01.09.2011

Burmistrz Miasta Sanoka obwieszcza o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 16. września do 17 października 2011 r., w Urzędzie Miasta, projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka w zakresie obszaru nr12
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
26.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa mostu przez rzeką San wraz z dojazdami, pochylniami, schodami i murami oporowymi, linii energetycznej oświetleniowej, linii energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci i linii teleenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej".
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
26.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych u. Rymanowska, Jagiellońska w Sanoku"
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
09.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia o nazwie: "Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od Ronda Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej)", do czasu przedłożenia przez Gminę Miasta Sanoka raportu o oddziaływaniu na środowisko.
dodał: admin więcej Komentarzy [1]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
02.08.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla zamierzenia pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej", na działce przy ul. Matejki.
dodał: admin więcej Komentarzy [0]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
30.07.2011

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wszczęciu na wniosek Powiatu Sanockiego postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych; ul. Rymanowska, ul. Kościuszki i ul. Jagiellońska"
dodał: admin więcej Komentarzy [0]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]
Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń