Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25116
Dzisiaj: 266

Inne
Budynek II LO będzie jak nowy
07.10.2007

Budynek II LO w Sanoku już niebawem olśni nas swoją urodą. Do chwili obecnej wymieniono prawie 110 okien, reali-zowane jest zadanie odnowienia elewa-cji.
Będzie to jeden z najładniejszych bu-dynków w Śródmieściu. Koszt zadania wyniesie 320 tys.


Ogromne zaangażowanie Zarządu Powiatu (Wacław Krawczyk, Andrzej Radwański, Stanisław Gołda, Roman Konieczny, Ernest Nowak), Waldemara Szybiaka (przew. Rady Powiatu) oraz Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki z jej przew. Tadeuszem Nabywańcem spowodowało, że placówki ponadgimnazjalne podległe starostwu powiatowemu z miesiąca na miesiąc zyskują na swym wyglądzie i funkcjonalności.

Warto jeszcze raz przypomnieć, jakie inne zadania uda się bądź udało zrealizować w tym roku:
1. remont dachu na CKP w Sanoku
2. remont łazienek w bursie przy ul. Szopena,
3. remont częściowy łącznika przy ZS nr 4 w Sanoku,
4. remont dachu na hali sportowej przy ZS nr 3 w Sanoku,
5. remont jednej strony chodnika przy ul. Mickiewicza,
6. remont dachu na sali sportowej przy I LO w Sanoku,
7. remont sal gimnastycznych w ZS nr 2 w Sanoku,
8. pomalowanie dachu na budynku MDK przy pl. św. Michała,
9. pomalowanie dachu na dawnym budynku policji przy ul. Sienkiewicza,
10. remont boiska przy budynku SOSW przy ul. Lipińskiego,
11. remont ogrodzenia przy ul. Mickiewicza (PWSZ w Sanoku; wprawdzie nie jest to remont ze środków własnych powiatu, ale o nowe ogrodzenie zabiegał p. Waldemar Szybiak),
12. nakładka asfaltowa na części ul. Traugutta,
13. przystąpienie powiatu do projektu pod nazwą "Regionalne Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania". Koszt projektu to 2 mln zł. Wkład własny powiatu - 300 tys. zł.

Będą wykonywane kolejne zadania. O nich poinformujemy wówczas, gdy będą na nie zapewnione środki finansowe.

Tadeusz Nabywaniec

dodał: admin Komentarzy [2]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń