Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25039
Dzisiaj: 189

Inne
Zespoły robocze
15.09.2007

Wojewoda Podkarpacki, Przewodniczący Stałej Konferencji Współpracy Woje-wództwa Podkarpackiego powołała zes-poły robocze Stałej Konferencji Współ-pracy Województwa Podkarpackiego.
Powołanych zostało 10 stałych zespołów "w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących gmin, powiatów i województwa na obszarze wo-jewództwa podkarpackiego, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych."
Wśród członków tychże zespołów są radni naszej dzielnicy: Tadeusz Nabywaniec i Wojciech Pruchnicki.


Zespoły robocze będą wspomagać Stałą Konferencję Współ-pracy Województwa Podkarpackiego, a funkcje sekretariatu będzie pełnił Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nasi radni będą pracować w następujących zespołach robo-czych:
- Wojciech Pruchnicki - zespół roboczy ds. infrastruktury transportowej, zespół roboczy ds. innowacyjnej gospodarki,
- Tadeusz Nabywaniec - zespół roboczy ds. infrastruktury społecznej, zespół roboczy ds. kształcenia ustawicznego i zawo-dowego.
dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń