Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25089
Dzisiaj: 239

Inne
PROPOZYCJE ZADAŃ DO WYKONANIA W ROKU 2008
12.09.2007

W dniu 11 września br. Rada Dzielnicy "Śródmieście" w Sanoku obradowała w składzie: Grażyna Jagodzińska, Maria Sachajdak, Jan Wydrzyński, Wojciech Pruchnicki, Andrzej Romaniak, Zdzisław Raczkowski i Tadeusz Nabywaniec.
Głównym tematem spotkania było wy-pracowanie propozycji zadań, które na-leżałoby zrealizować w roku 2008. Niżej podane propozycje zo-stały skierowane do Urzędu Miejskiego w Sanoku oraz Staro-stwa Powiatowego w Sanoku. Ufamy, że zostaną one ujęte w budżetach na rok przyszły.


Zadania zaproponowane przez radnych dzielnicy "Śródmieście" do realizacji przez Urząd Miejski w roku 2008.
1. wyburzenie bądź remont budynku LOK,
2. budowa parkingu na tzw. „Okęciu”,
3. remont budynku przy ul. Sienkiewicza (za Urzędem Skarbowym),
4. wykonanie chodnika przy ul. F. Gieli (po jednej stronie ulicy),
5. wykonanie elewacji „Górnika” i podcieni,
6. remont ul. Parkowej (kontynuacja),
7. remont ul. E. Plater,
8. remont ul. A. Mniszek-Tchorznickiego (kontynuacja),
9. rewitalizacja parku miejskiego (kontynuacja),
10. remont Ogródka Jordanowskiego,
11. odwodnienie ul. Wałowej,
12. budowa mieszkań komunalnych,
13. budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2,
14. wykonanie placu pod kontenery przy ul. Słowackiego,
15. powołanie straży miejskiej,
16. ustawienie koszy przy SP nr 2,
17. wykonanie chodnika przy ul. Szopena.
18. Wykonanie oświetlenia ulicy Winnej / do budynku p. Kellera /,
19. Wykonanie przepompowni sciekow od posesji przy budynku Eldom do ulicy Daszyńskiego.

Zadania zaproponowane przez radnych dzielnicy "Śródmieście" do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w roku 2008.
1. remont ul. Słowackiego wraz z chodnikami,
2. remont ul. Sienkiewicza wraz z chodnikami,
3. remont ul. Konarskiego wraz z chodnikami,
4. remont ulic: Jagiellońskiej i Kościuszki wraz z chodnikami,
5. remont ul. Matejki wraz z chodnikiem,
6. dokończenie remontu chodnika przy ul. Mickiewicza,
7. remont dachu i wykonanie elewacji dawnego Zajazdu przy ul. Zamkowej,
8. remont ul. Dąbrowieckiej,
9. remont ul. M. Konopnickiej,
10. remont ul. Podgórze wraz z chodnikiem,
11. bezpieczne oznakowanie skrzyżowania ulic Konarskiego i 800-lecia,
12. remont budynku przy ul. Sienkiewicza (budynek dawnej policji),
13. wykonanie odwodnienia oraz naprawa dachu budynku ZS nr 1 przy ul. Sobieskiego,
14. wykonanie elewacji budynku I LO,
15. ustawienie koszy na śmieci przy drogach powiatowych.
16. remont ul. Daszyńskiego wraz z chodnikami.

Rada Dzielnicy "Śródmieście"

dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń