Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 3561
Dzisiaj: 183

Inne
X sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji
10.07.2007

W dniu 17 lipca 2007 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 odbędzie się X sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego III kadencji z następującym porządkiem obrad: (...)

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie przewodniczących Komisji z pracy komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarzadu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały nr ... w sprawie ograniczania działalności SP ZOZ w sanoku w zakresie prowadzenia Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej.
7. Podjęcie uchwały nr ... w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
8. Podjęcie uchwały nr ... w sprawie zmiany uchwały nr VIII/65/2007 Rady Powiatu, a dotyczącej rachunku dochodów własnych w Centrum Kształcenia Praktycznego.
9. Podjęcie uchwały nr ... w sprawie zmiany uchwały nr VIII/66/2007 Rady Powiatu, a dotyczącej rachunku dochodów własnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały nr ... w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok oraz układu wykonawczego budżetu powiatu - zwiekszenie subwencji oświatowej o kwotę 283.402 zł.
11. Podjęcie uchwały nr ... w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok - zmiany w załaczniku nr 8 "Plan Przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007".
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Rada Powiatu Sanockiego.
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń