Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 3598
Dzisiaj: 220

Inne
Podkarpacka Baza NGO
10.07.2007

Podkarpacka Baza NGO to szansa dla wie-lu stowarzyszeń, by mogły realizować swoje zadania statutowe. Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskie-go Województwa Podkarpackiego chce ta-kową bazę zbudować. Stąd prośba do wszystkich stowarzyszeń z terenu powiatu sanockiego (i nie tylko!) o dostarczenie podstawowych informacji o swojej organizacji. O szczegółach można poczytać poniżej. (...)

Szanowni Państwo,

Przesyłam ponownie informacje odnośnie utworzenia danych Podkarpackiej Bazy NGO.

Drodzy Państwo, Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zwrócił się do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych z prośbą przekazanie danych teleadresowych organizacji pozarządowych z terenu naszego województwa. W celu jak najszerszego dotarcia do organizacji pozarządowych - chodzi głównie o możliwość jak najszybszego przesyłania informacji z aktualną oferta finansową np. ogłoszenia o aktualnych konkursach, naborach wniosków itp. Departament chce zbudować branżową bazę danych. PROP posiada dość dużą bazę danych ale nie jest to baza branżowa - nie wiemy jaka organizacja, czym się zajmuje. Dlatego istnieje pilna potrzeba zbudowania baz branżowych.

Ponieważ brak informacji dotyczy wszystkich NGO, proponuję utworzenie możliwie jak największej liczby branżowych baz danych (kultura, sport, niepełnosprawni, edukacja, młodzież, pomoc społeczna, przedsiębiorczość, tradycja, turystyka i wszystkie inne
w jakich działają nasze NGO), które zostaną przekazane do poszczególnych Departamentów UM. Utworzenie i aktualizacja takich baz gwarantuje nam szybki dostęp do "towaru" jakim jest dzisiaj informacja. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie tej akcji wśród wszystkich organizacji - aby jak najwięcej organizacji znalazło się w tych bazach danych. W załączniku znajdziecie Państwo szablon "Metryczka NGO",
o wypełnienie którego prosimy a następnie o odesłanie na adres mailowy: srs@frdl.rzeszow.pl
Zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy mają dostęp do internetu dlatego też istnieje możliwość przesłania metryczki pocztą na adres:
Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych,
35-065 Rzeszów, ul. Przesmyk 6

Z naszego punktu widzenia w Metryczce Organizacji najistotniejsze są dwie informacje:

1. Główna branża działania NGO - pozwoli to na umieszczenie organizacji we właściwej bazie branżowej. Ponieważ organizacja może zajmować się kilkoma zakresami, proszę napisać najważniejsze - w takim przypadku organizacja zostanie umieszczona w tych bazach branżowych jakie wskazała!

2. Dane teleadresowe - siedziba lub adres do korespondencji, strona internetowa i email (jeżeli posiada) oraz tel/fax. Te informacje pozwolą nam utrzymywać z Państwem kontakt.

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Serdecznie pozdrawiam
Grzegorz Nowakowski
Wiceprzewodniczący PROP

Metryczka NGO

Nazwa: ............................................
Status prawny: .................................
Główny zakres działania ngo „BRANŻA”: ..................

Siedziba organizacji lub adres do korespondencji: ........

Telefon/ Faks: ......................................

WWW: ..................................................

E-mail: ..................................................

Rok rejestracji: ......................................

Osoby zarządzające organizacją/ osoba do kontaktu: .....

Cele statutowe organizacji:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
4. ................................
5. ................................

Główne formy działalności organizacji: ..................
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń