Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 3538
Dzisiaj: 160

Inne
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
31.05.2007

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia o wyłożeniu do publicz-nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "JASNA - I" - terenu położonego w dzielnicy Śródmieście w Sanoku, wraz z prognozą oddziaływania na śro-dowisko.

Projekt zostanie wyłożony w dniach 11 czerwca - 2 lipca 2007 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 54, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 64 (Sala Herbowa), o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2007 r.
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń