Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95653
Dzisiaj: 244

Inne
Do sukcesu trzeba iść po schodach
20.03.2010

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach!
To tekst , motto, wypisane na jednej z pięknych kartek edycji paulińskiej.
Zaglądam czasami i do innych „ złotych myśli” wielu mądrych ludzi żyjących przed nami.
Oto inny cytat „…z każdej ciemnej doliny jest jakieś wyjście, jakiś tęczowy szlak..”
„…Pycha w polityce bywa zgubna. Chyba popsułem tę całą zabawę…” – orzekł wczoraj minister Radosław Sikorski.


Tak, pycha bywa zgubna, a nawet na pewno.
Chciałem coś napisać z dedykacją internaucie, który od kilku miesięcy – odkąd się wychyliłem i publicznie zacząłem pisać – skubie mnie po nogawkach.
Na zaczepki nie zawsze należy reagować. Ale czasami trzeba, żeby skubiącemu nie wydawało się, że taki mocny i opiniotwórczy.
Pyta mnie ów „życzliwy”, co ja takiego zrobiłem będąc w Radzie Miasta, że przypisuję sobie prawo, do wyrażania własnych opinii w sprawach miasta?
Idąc jego tropem myślowym, z ogromnym uproszczeniem, odbiera nam wszystkim, prawo zagwarantowane w Konstytucji RP do wolności słowa, do posiadania swoich poglądów, wyznawania określonego światopoglądu etc……
Nie wyrażam na takie traktowanie kogokolwiek zgody. Protestuję przeciwko takiemu myśleniu i pojmowaniu świata.
Gdzie jak gdzie, ale w Polsce, tak doświadczonej za komuny, nie ma prawa nikt, nikomu zamykać ust!
A co zrobiliśmy będąc w Radzie Miasta I-szej kadencji?? Zapisane to zostało w materiale podsumowującym tę kadencję. Odsyłam do lektury. W ostatniej chwili, niemal rzutem na taśmę, przed końcem kadencji, Burmistrz Witold Przybyło wydał to opracowanie. Polecam.
A co w nim można znaleźć?
Między innymi to:
1- komunalizacja mienia
2- rozpoczęcie remontu Sanockiego Domu Kultury
3- oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Trepczy
4- zainstalowano ekologiczny kocioł gazowy na szwedzkiej licencji w SPGK
5- rozpoczęto budowę kolektorów ściekowych w kierunku miasta
6- opracowano założenia do strategii rozwoju
7- dokonano zasadniczej zmiany kierunków wydawania środków z podatków, które
głównie kierowano dotychczas na dopłaty do komunikacji miejskiej
8- wybudowano nową ulicę Dmowskiego od Jana Pawła II / dawniej Długa / do
Rymanowskiej / obecnie Rondo Beksińskiego / wraz z wykupami budynków od mieszkańców
9- budowa korony drogi pod ulicę Królowej Bony
10- rewitalizacja obecnych terenów zielonych od mostu Olchowieckiego do Potoku Płowieckiego
11- budowa maszynowni dla toru lodowego
12- modernizacja schroniska dla turystów / hotel Błonie /
13- likwidacja kotłowni węglowych w centrum miasta / zlikwidowano niską emisję /
m. in. przy budynku Urzędu Skarbowego, budynku Daszyńskiego 3, kotłowni dawnego hotelu Bieszczady / przy ulicy Jagiellońskiej / i kilku innych
14- porządkowanie handlu na targowiskach
15- wybudowano halę targową za Delikatesami PSS-u
16- dobudowano piętro w Szkole Muzycznej i zmieniono jej statut na szkołę II- stopnia
17- przejęcie finansowania Muzeum Historycznego w Sanoku przez Wojewodę Krośnieńskiego
18- oddzielenie od tegoż muzeum jego części w Jabłonkach / przy pomniku gen. Karola Świerczewskiego / i przekazanie mienia gminie Baligród
19- mała prywatyzacja mienia / załogom pracującym w sklepach, przekazano bez przetargu, po niskich cenach, nie waloryzowanych przez 3 lata, ich miejsca pracy / po m. in. WPHW.

Poza jedną osobą, nowi radni, nigdy wcześniej nie byli wybierani do Rady Miasta. Była to dla nas zupełnie nowa dziedzina życia społecznego, której musieliśmy się uczyć, zmieniać rzeczywistość, podejmować ważne decyzje, szybko przejmować mienie, gdyż zmiany przepisów prawa następowały z dnia na dzień niemal!!
A wyczytałem gdzieś, jak pewna ważna osoba w Sanoku, skarży się jak jej teraz ciężko, i że to najtrudniejsza kadencja – bo kryzys przyszedł. Szkoda, że jej z nami wówczas nie było. Może by się zahartowała!?
To był poligon doświadczalny, gdyż wcześniej nikt na świecie nie „… wychodził z realnego socjalizmu…”. Polska była prekursorem.

Można rzec, za klasykiem komunizmu, że „..dostaliśmy Wołgę – do przepłynięcia – jak ten emeryt z kawału o ZSRR….” Gdyby jej nie przepłynął, musiałby się utopić. Nie robiąc krajowi problemów.

Tak się składa, że od owej chwili objęcia przez nas władzy w samorządach mija w tym roku 20 lat. Samorząd nadal istnieje, rozwija się, ma się dobrze w demokratycznym państwie.
My tylko trochę posiwieliśmy, choć jest w nas nadal chęć do działania. Nie lubimy się sami chwalić sukcesami. Robimy tak, tylko wywołani do tablicy.

A na koniec taki szczegół, który potwierdza, że droga do sukcesu zaczyna się od pierwszego stopnia na schodach.
Mam przed oczyma pismo datowane - 20 czerwiec 1995 roku na firmowym druku Polskiego Związku Motorowego, podpisane przez Dyrektora Biura Sportu mgr Mirosława Malca.
Oto jego treść, „…Prosimy o pilną informację, czy jesteście zainteresowani weryfikacją
Waszego toru lodowego na licencję FIM / międzynarodowa federacja sportów motorowych, dla niewtajemniczonych /, która jest niezbędna do organizacji imprez międzynarodowych.
Koszt weryfikacji – płatne przez Was / czyt. MOSiR /: Razem 1.325 CHF.
W załączeniu przesyłam kopię pisma G. SORBERA – Przewodniczącego CCP / Komisja Wyścigów Torowych FIM /.
Przestudiowałem rysunki i dokumentację, którą otrzymałem od Pana R. Cheładze i chciałbym poinformować, że po dyskusji z moimi oboma wiceprzewodniczącymi i członkami Komisji Bezpieczeństwa / Safety – Working – Group /, tor lodowy w Sanoku został zaakceptowany.
Musicie jak najszybciej zgłosić tor do weryfikacji do FIM / Dział CCP – A. Ruberecht /.
Podpis G. SORBER
.

Mógłbym napisać jeszcze „…i to by było na tyle. Mamy wszyscy z pokolenia krnąbrnych jeszcze coś do zrobienia jednak. I coś mi się baco zdaje, że się postaramy.
Idą Święta Wielkanocne. Głowy już posypane popiołem w środowe popołudnie. Odezwę się po.

Wybaczam mojemu „ anonimowemu dyskutantowi”, który chciał wiedzieć cośmy zwojowali, będąc w Radzie Miasta Sanoka. Nie gniewam się. Może kiedyś by zadzwonił do mnie?
Telefon znajdzie na stronie Rady Dzielnicy Śródmieście z linku na portalu esanok, gdzie od 4 lat „ działamy z kolegami” dla wspólnego dobra. Społecznie. Zapraszamy do współpracy.
Jest się czym zająć. Może razem wejdziemy na kolejne stopnie w drodze do sukcesu Miasta Sanoka? Naszego miasta!

Jan Wydrzyński

dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń