Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 95613
Dzisiaj: 204

Inne
Kolejne inwestycje w powiecie
17.03.2010

Na ostatniej sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku radni przyjęli kilka uchwał, które pozwolą zrealizować kolejne zadania. Będą remontowane drogi, w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych zakończona zostanie modernizacja budynku wraz z wyposażeniem i wybudowaniem boiska sportowego, oraz w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku pacjenci niepełnosprawni będą mieli ułatwiony dostęp do poradni. (...)Niezmiernie cieszy fakt, że po drobnych zawirowaniach radni zdecydowali o dalszym remoncie budynku II LO w Sanoku, poprawie bazy dydaktycznej tej szkoły oraz budowie boiska sportowego. Koszt zadania wyceniono na ok. 1 160 000 zł. Środki powiatu to zaledwie 253 551 zł. Pozostałe zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Kolejną inwestycją będzie remont dróg powiatowych: Tyrawa Wołoska – Wańkowa w m. Rakowa, Zarszyn – Odrzechowa a także Rzepedź – Mchawa. Wartość zadania to 1 375 000 zł, z tego wkład własny powiatu – 475 000 zł.

Radni bez większych wątpliwości zadecydowali o zabezpieczeniu pieniędzy w budżecie powiatu na rok 2011 w kwocie 1 128 365 zł jako wkład własny (15%) na wykonanie zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej Prusiek – Wysoczany na odcinku Prusiek – Niebieszczany – Poraż (góra)”. Zadanie będzie reailozowane w ramach współpracy pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok.

Czwarta uchwała dotyczyła przeznaczenia kwoty 38 000 zł na zakup i montaż dźwigu platformowego, który ułatwi osobom niepełnosprawnym do Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku.
(TN)

dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń