Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25095
Dzisiaj: 245

Inne
Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP
30.12.2009

W dniu 15 grudnia 2009 r. na mocy uchwały Nr 244/4670/09 Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. (...)Zmieniono zapis w Działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez zmianę istniejącego ograniczenia przedmiotowego na zapis wprowadzający ograniczenie podmiotowe (tj. wykreślono zapis „nabór prowadzony będzie wyłącznie dla zakresu lecznictwa uzdrowiskowego” i wprowadzono zapis „nabór prowadzony będzie wyłącznie dla zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest spółka Skarbu Państwa - uzdrowisko oraz zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim są spółki utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl

dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń