Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25049
Dzisiaj: 199

Inne
Dramat Muzeum Historycznego w Sanoku? Czy na pewno?
23.12.2009

W ostatnich dniach i godzinach media lokalne wieszczą dramat dla Muzeum Historycznego w Sanoku w roku 2010. Pisze o tym na swoim blogu Sławomir Miklicz - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Platforma Obywatelska), dołącza do niego tajemniczy redaktor "emes". Czy sytuacja muzeum w przyszłym roku będzie aż tak zła? Chyba nie. Poniżej przytaczam wypowiedzi. (...)

„Znamy już decyzję Zarządu
Znamy już decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego odnośnie wniosków składanych przez Komisje Sejmikowe. Niestety, sprawa o której pisałem wcześniej dotycząca dotacji dla Muzeum Historycznego w Sanoku nie znalazła uznania w oczach Marszałków. Mimo wielokrotnie składanych wcześniej deklaracji wsparcia, idących już nawet w kierunku współfinansowania wspólnie ze starostwem powiatowym tej placówki, Zarząd nie podejmuje żadnych decyzji.

Pozostaje jeszcze ostatnia szansa, jaką jest głosowanie na Sesji Budżetowej 28 grudnia wniosków nie przyjętych przez Zarząd Województwa. Mam nadzieję, że Radni Sejmiku zupełnie inaczej niż Zarząd podejdą do sprawy Muzeum Historycznego. Oczywiście zaraz po Sesji poinformuję o wynikach głosowania.” Tak na swoim blogu informuje pan Sławomir Miklicz.

Następnie pan Sławomir Miklicz przytacza:
„Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu na 2010 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego zapoznał się szczegółowo z opiniami wszystkich Komisji Sejmikowych, Radnych, zbiorczą opinią Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.

Zarząd uwzględnił większość wniosków. Ze względu na dużą liczbę projektów inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 r. i latach następnych, współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, możliwości niektórych zmian w przedłożonym Państwu projekcie budżetu na rok 2010 zostały ograniczone. (…)

Dalej czytamy:


"f) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,- zł; kwotę zmniejszenia przeznaczyć na pomoc finansową dla starostwa powiatowego w Sanoku z przeznaczeniem dla Muzeum Historycznego w Sanoku w celu zabezpieczenia i renowacji zbiorów Muzeum.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywie zaopiniowała wniosek;

Zarząd nie może w obecnej chwili uwzględnić wniosku. Udzielenie pomocy j.s.t. wymaga odrębnej Uchwały Sejmiku. Po rozliczeniu wykonania budżetu roku 2009 Zarząd zaproponuje udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku; (…)”

W „Tygodniku Sanockim” z dn. 23 grudnia 2009 r. czytamy informację pt. „Złe wieści dla Muzeum” zamieszczoną przez tajemniczego „emes”-a: „Zarząd województwa podkarpackiego odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej dotyczący współfinansowania działalności Muzeum Historycznego w roku 2010. Biorąc pod uwagę, iż w grę wchodzi kwota 500 tys. zł (…), najbliższy rok zapowiada się dla MH dramatycznie”. Tyle tajemniczy redaktor.

W dalszej kolejności przywołana jest wypowiedź Sławomira Miklicza, radnego sejmiku: „To najgorsza wiadomość, jaka mogła nas spotkać na zakończenie roku. Wydawało się, że partycypacja województwa w utrzymaniu Muzeum Historycznego w Sanoku jest już czymś stałym i pewnym. Tymczasem Zarząd Województwa nie przyjął naszego wniosku. Co dalej? Zbieramy siły i liczymy na to, że 28 grudnia Sejmik Wojewódzki przegłosuje ten wniosek. To ostatnia nadzieja na ratunek – stwierdził Sławomir Miklicz, radny Sejmiku.”

Przypomnijmy, że w roku 2007 na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu w Sanoku Zarząd Powiatu a następnie Rada Powiatu w Sanoku bez żadnych wątpliwości przyznali na funkcjonowanie muzeum 720 tys. zł z budżetu powiatu. W latach kolejnych dzięki staraniom wielu osób Sejmik Województwa Podkarpackiego współfinansował prowadzenie placówki w wysokości ok. 500 tys. rocznie. Tak jest do dzisiaj.

Przytoczone powyżej wypowiedzi są niespójne. Z jednej strony pan Sławomir Miklicz dramatyzuje, z drugiej - przytacza informację, że Zarząd Województwa Podkarpackiego "po rozliczeniu wykonania budżetu roku 2009 (...) zaproponuje udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku."

Czas kampanii wyborczej się zaczął. Jednak społeczeństwo powinno otrzymywać rzetelne informacje. Tylko w ten sposób można budować swój autorytet.

Tadeusz Nabywaniec
Przew. Komisji Oswiaty, Kultury i Turystyki
Rady Powiatu w Sanoku

dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń