Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 20071
Dzisiaj: 41

Inne
IX edycja programu edukacyjnego "Make a Connection - Przyłącz się" ogłoszona !
03.09.2009

Z dniem 3 września 2009 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie IX edycji programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski i ma na celu wsparcie młodzieżowych projektów lokalnych, umożliwiając tym samym młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty.
Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 2000 do 4500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl. (...)Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).

Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:
• Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
• Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
• Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
• Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
• Projekty nie mogą być związane z budową boisk piłkarskich.
• Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2010, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2010 roku.

Termin nadsyłania projektów upływa 19 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu "Make a Connection - Przyłącz się": www.makeaconnection.pl lub kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10 16, e-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl.


Źródło: www.ngo.pl
dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń