Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 25073
Dzisiaj: 223

Inne
Obradowała Rada Dzielnicy "Śródmieście"
03.07.2009

W dniu 01 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy „Śródmieście”. W obradach udział wzięło siedmioro radnych (na 12 radnych). Celem spotkania było omówienie realizacji zadań przez samorząd miejski i powiatowy w Dzielnicy „Śródmieście” w Sanoku, podanie propozycji rozwiązań związanych z parkowaniem samochodów na terenie dzielnicy oraz skierowanie konkretnych wniosków do Urzędu Miasta w Sanoku i Starostwa Powiatowego w Sanoku. (…)

Pewną już inwestycją miejską na terenie dzielnicy będzie budowa sali tańca przy Sanockim Domu Kultury oraz budowa „czytelni w plenerze” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, także parkingu przy ul. Zamkowej. Pozostałe inwestycje są na etapie poszukiwania inwestorów, np. budowa parkingu na tzw. „Okęciu”, parkingu przy ul. F. Gieli. Projekt na budowę parkingu przy ul. Żydowskiej został złożony do RPO. Po ocenie merytorycznej jest na 51. miejscu listy rankingowej.

Powiat z nieco większym rozmachem zakończy bieżący rok. Częściowo zostaną wyremontowane ulice: Konarskiego, M. Konopnickiej. Zakończony zostanie remont ul. Sienkiewicza. W ZS nr 1 (Ekonomik) został rozstrzygnięty przetarg na remont sanitariatów. W pełni zakończyło się zadanie pn. „Termomodernizacja I LO w Sanoku”. Są zagwarantowane pieniądze w kwocie ok. 1 250 000 zł na poprawę bazy dydaktycznej II LO W Sanoku oraz ZS nr 5 w Sanoku.

W sprawach różnych radni zgłosili wiele wniosków, które zostały skierowane do Urzędu Miasta w Sanoku (7 wniosków) oraz Starostwa Powiatowego w Sanoku (5 wniosków). Wnioski dotyczyły spraw związanych z codziennym życiem mieszkańców i gości grodu nad Sanem.

Ich realizacja z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności naszej dzielnicy. O trybie ich załatwienia będziemy Państwa informować.

W spotkaniu udział wzięli radni: Grażyna Jagodzińska, Wojciech Pruchnicki, Andrzej Romaniak, Zdzisław Raczkowski, Andrzej Ostrowski, Krzysztof Szul, Tadeusz Nabywaniec.
T. N.

dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń