Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 23736
Dzisiaj: 130

Inne
Sanocka Iskra
05.02.2009

SKS "Iskra" przy II LO w Sanoku
Pozyskane środki na działalność statutową od 2004 do 2008 r.:
190.790,- (sto dziewięćdziesiąt tysięcy, siedemset dziewięćdziesiąt złotych) (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
Liczba osób (dzieci i młodzieży) biorących udział w programach Klubu – szacunkowo 700. (...)


SKS ISKRA – INFORMACJE:
Nasze dane:
• adres : 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 11
• telefon : 013-46-53-930
www.sksiskra.bieszczady24.pl
1. Numer Identyfikacji Podatkowej: 687-17-89-206
REGON: 371162940
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:
data wpisania do KRS i nadania statusu organizacji pożytku publicznego:
14 grudnia 2004r. / nr w KRS : 0000 224013
2. BANK I NUMER KONTA:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
Nr konta : 29 8642 0002 2001 0061 7716 0001
3. CELE STATUTOWE SKS ISKRA:
1) planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów na terenie działania Klubu,
2) uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,
3) tworzenie warunków do rozwijania się sportu na terenie działania Klubu,
4) szkolenie i przygotowywanie zawodników do reprezentowania Klubu podczas zawodów na szczeblu miejskim , powiatowym , wojewódzkim , a w miarę możliwości ogólnokrajowym i międzynarodowym,
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
6) umożliwienie młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udziału w imprezach sportowych, turystyczno-krajoznawczych o charakterze masowym jak i elitarnym jak również nieodpłatnych treningach sportowych sekcji Klubu.
7) prowadzenie form wypoczynku dzieci i młodzieży w oparciu o sport i rekreację ruchową.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ:
Prezes – Paweł Skiba
Wiceprezes – Krzysztof Czech
Wiceprezes – Grzegorz Pastuszak
Skarbnik – Andrzej Czech
Sekretarz – Marta Szerszeń
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Beata Polechońska
Członek – Anita Gontek
Członek – Ewa Wróblewska

Pozyskane środki na działalność statutową od 2004 do 2008 r.:
190.790,- (sto dziewięćdziesiąt tysięcy, siedemset dziewięćdziesiąt złotych) (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
Liczba osób (dzieci i młodzieży) biorących udział w programach Klubu – szacunkowo 700.

Od wielu lat członkowie Klubu reprezentują II LO w Sanoku podczas rozgrywek WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY organizowanej przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. M.in. dzięki ich sukcesom II LO w Sanoku jest regularnie klasyfikowane na czołowych pozycjach w wojewódzkim sportowym rankingu szkół.

WOJEWÓDZKA KLASYFIKACJA SPORTOWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - POZYCJE II LO W SANOKU:
2007/2008 - XI MIEJSCE
2006/2007 - I MIEJSCE
2005/2006 - II MIEJSCE
2004/2005 - III MIEJSCE
2003/2004 - II MIEJSCE
2002/2003 - II MIEJSCE

Łączna klasyfikacja medalowa finałów wojewódzkiej licealiady Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego:
- złote: 7
- srebrne: 12
- brązowe: 15

Poszczególne dyscypliny:
PŁYWANIE:
- 2008r. - Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady w klasyfikacji drużynowej, oraz
- Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Joanny Babiarz na dystansie 50m stylem klasycznym;
- Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Dagmary Głód na dystansie 50 m stylem klasycznym;
- Multimedaliści Mistrzostw Powiatu Sanockiego - Pucharu Niepodległości;
- I miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz multimedaliści IX Ogólnopolskiego Festiwalu Sportów Wodnych - Ustrzyki Dolne 2007/2008.
- 7 medali podczas VII Otwartych Mistrzostw Gorlic w Pływaniu.
2007r.
- Złoty medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady w klasyfikacji drużynowej, oraz
- Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Bartłomieja Iwaniaka na dystansie 50m stylem grzbietowym.
2006r.
-Złoty medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady w klasyfikacji drużynowej, oraz
-Złoty medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Anity Gontek na dystansie 50m stylem dowolnym;
-Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Bartłomieja Iwaniaka na dystansie 50m stylem grzbietowym.

-Multimedaliści Mistrzostw Powiatu Sanockiego oraz V Otwartych Mistrzostw Gorlic w Pływaniu.

2005r.
-Złoty medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady w klasyfikacji drużynowej, oraz
-Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Ewy Wróblewskiej na dystansie 50m stylem dowolnym;
-Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady Anity Gontek na dystansie 50m stylem grzbietowym.
2004r. i 2005r.
-Multimedaliści Mistrzostw Powiatu Sanockiego w Pływaniu; IV Otwartych Mistrzostw Gorlic w Pływaniu i wielu innych imprez pływackich.
LEKKOATLETYKA:
Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 2005/2006.

Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady w klasyfikacji drużynowej dziewcząt sezonu 2003/2004.
PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT:

2007/2008 - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady
2007r. - Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady.
2006r. - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2005r. - Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2004r.; 2003r.; 2002r. - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2001r.;2002r.;2003r;2004r;2005r. - zwycięzcy zawodów na szczeblu powiatowym, rejonowym oraz półfinałów wojewódzkich.

PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT:
2006r. - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2005r. - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2002r.; 2003r.; 2004r.; 2005r. - zwycięzcy zawodów na szczeblu powiatowym; rejonowym oraz półfinałów wojewódzkich.

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW:
2006/2007r. - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2005r. - mistrzostwo powiatu sanockiego oraz rejonu. 3 miejsce w półfinałach wojewódzkich.
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT:
2008/2009 - Czwarte miejsce podczas Finałów Wojewódzkiej Licealiady
2007/2008 - Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2006/2007 - Złoty medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2005r. - Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady;
2002r.; 2003r.; 2004r; 2005r. - zwycięzcy zawodów na szczeblu powiatowym, rejonowym oraz półfinałów wojewódzkich.

PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW:
- 2005r.- mistrzostwo powiatu sanockiego.

UNIHOKEJ:
2008/2009
- Złoty medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady chłopców.
2006/2007
- Srebrny medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt;
- Brązowy medal Mistrzostw Wojewódzkiej Licealiady chłopców.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:
SKS ISKRA w 2008r. prowadził regularne szkolenie sportowe w sekcji pływackiej, oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe z piłki siatkowej i żeglarskie. Zajęcia objęły młodzież szkolną (gimnazjalną i ponadgimnazjalną) powiatu sanockiego.
- Sekcja pływacka wzięła udział w zawodach pływackich:
a) Finał Wojewódzkiej Licealiady w Pływaniu 2007/2008 (drużynowe wicemistrzostwo oraz medale srebrny i brązowy na dystansie 50m stylem klasycznym dziewcząt);
b) Otwarte Mistrzostwa Gorlic w Pływaniu – kwiecień 2008;
c) Zawody Pływackie o Puchar Starosty Powiatu Bieszczadzkiego – Ustrzyki Dolne, listopad 2008;
d) Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w Pływaniu – grudzień 2008r.
- W czerwcu 2008r. SKS ISKRA zorganizował rajd pieszy „Szlakiem nieistniejących wsi bieszczadzkich”.
- Od lipca do września 2008r. SKS ISKRA realizował zadanie zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – pod nazwą „Kurs na stopień żeglarza jachtowego”. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 41.968,- (czterdzieści jeden tysięcy, dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych). W programie uczestniczyło 30 osób, w większości młodszych ratowników WOPR, którzy dzięki uprawnieniom żeglarskim mogą zdobyć wyższe uprawnienia w ratownictwie wodnym.

SKS ISKRA w 2007r. prowadził regularne zajęcia sportowe w sekcjach pływackiej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz żeglarskiej. Szkolenia objęły młodzież szkolną (gimnazjalną i ponadgimnazjalną) powiatu sanockiego.
- W czerwcu 2007r. SKS ISKRA zorganizował wyjazd sportowo-turystyczny do Sarospatok na Węgrzech dla uczniów II LO w Sanoku. Poza aspektami pływackimi (treningi na tamtejszych basenach) wyjazd stanowił formę nagrody dla zawodników II LO w Sanoku za zajęcie I miejsca w wojewódzkiej klasyfikacji sportowej Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2006/2007.
- w grudniu 2007r. SKS ISKRA zorganizował wyjazd sportowy (zajęcia z narciarstwa zjazdowego) do Puław dla uczniów II LO w Sanoku.
- od sierpnia do grudnia 2007r. SKS ISKRA realizował zadanie zlecone przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 40.300,- złotych (czterdzieści tysięcy trzysta złotych).
W ramach zadania zorganizowano obozy żeglarskie w miesiącu sierpniu 2007r. oraz prowadzono pracę szkoleniową w sekcji pływackiej, piłki siatkowej, piłki koszykowej. W programie uczestniczyło 170 osób.
- Od listopada do grudnia 2007r. SKS ISKRA realizował zadanie zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – pod nazwą „Poznaj swoją małą Ojczyznę – Bieszczady w pigułce”. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 45.085,- zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych). W programie uczestniczyło 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sanockiego.

W 2006r. nauczyciele wychowania fizycznego – członkowie Klubu zorganizowali nieodpłatnie:
- mistrzostwa II LO w Sanoku w piłce koszykowej i siatkowej dziewcząt i chłopców, biegach przełajowych oraz w pływaniu;
- zawody powiatowe w pływaniu, indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych;
- finał wojewódzkiej licealiady w piłce koszykowej dziewcząt;
- 25 kwietnia 2006r. reprezentacja Klubu wzięła udział w V Otwartych Mistrzostwach Gorlic w Pływaniu zdobywając 8 medali;
- w czerwcu zawodnicy Klubu – uczniowie II LO w Sanoku wzięli udział w wycieczce do Sarospatak (Węgry), jako nagrodzie za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2005/2006 – II LO w Sanoku zostało sklasyfikowane na 2 m w wojewódzkim rankingu szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu. Koszty wycieczki zostały pokryte przez Klub.
- w sierpniu 2006r. SKS ISKRA realizował zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie pod nazwą „Wakacyjny sport i rekreacja metodą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży”, dotowane kwotą 8.000,- (ośmiu tysięcy) zł, która to kwota została wydatkowana w całości na realizację wyżej wymienionego zadania.
- w sierpniu 2006r. SKS ISKRA realizował zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Kurs żeglarski z uprawnieniami na stopień żeglarza jachtowego”, dotowane kwotą 22.437,- (dwadzieścia dwa tysiące, czterysta trzydzieści siedem) zł, która to kwota została wydatkowana w całości na realizację wyżej wymienionego zadania.
- od kwietnia do grudnia 2006r. SKS ISKRA realizował zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Sportu pod nazwą „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów w 2006r.”, dotowane kwotą 15.000,- (piętnaście tysięcy) zł, która to kwota została wydatkowana w całości na realizację wyżej wymienionego zadania.

W 2005r. nauczyciele wychowania fizycznego – członkowie Klubu zorganizowali nieodpłatnie:
- mistrzostwa II LO w Sanoku w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, biegach przełajowych oraz w pływaniu;
- zawody powiatowe w pływaniu, indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych;
- 8-9 lutego 2005r. na zaproszenie TS Wisła Can-Pack Kraków członkowie Klubu wzięli udział w wycieczce do Krakowa, podczas której spędzali czas w Aquaparku, oglądali trening koszykarek Wisły Can-Pack Kraków oraz mecz Euroligi – wyjazd został sfinansowany przez sponsora.
- 28 kwietnia 2005r. reprezentacja Klubu wzięła udział w IV Otwartych Mistrzostwach Gorlic w Pływaniu zdobywając 8 medali;
- w dniach 20-21 maja 2005r. Klub zorganizował I Otwarty Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar Prezesa Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w którym wzięły udział takie zespoły jak Korona Kraków, Wisła Kraków, Gimball Tarnawa Dolna (zwycięzcy turnieju) oraz II LO Sanok.
-1 czerwca 2005r. członkowie Klubu wzięli udział w biwaku rekreacyjnym w Polańczyku;
- w sierpniu 2005r. SKS ISKRA realizował zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie pod nazwą „Sport i turystyka drogą do dorosłego życia bez uzależnień”, dotowane kwotą 10.000,- (dziesięciu tysięcy) zł, która to kwota została wydatkowana w całości na realizację wyże wymienionego zadania.
- w dniach 21-22 października 2005r. członkowie Klubu wzięli udział w rajdzie pieszym na trasie Łopienka-Łopiennik-Cisna-Smerek.

W 2004r. nauczyciele wychowania fizycznego – członkowie Klubu zorganizowali nieodpłatnie:
- mistrzostwa II LO w Sanoku w piłce siatkowej, koszykowej, unihokeju, biegach przełajowych, szachach oraz w pływaniu.
- zawody powiatowe w Indywidualnych i Sztafetowych Biegach Przełajowych, Pływaniu, Szachach.
- 14 maja 2004r. członkowie Klubu wzięli udział w wycieczce do Ustrzyk Dolnych, podczas której skorzystali z zajęć na basenie i w siłowni.
- od 16 września do 2 października 2004r. SKS ISKRA zrealizował zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie pod nazwą: „Wypoczywaj aktywnie – woda i góry zamiast używek” zakładające trzy 3-dniowe biwaki nad Zalewem Solińskim połączone z profilaktyką uzależnień młodzieży i korzystał z dotacji w wysokości 8.000,- zł (osiem tysięcy), która to kwota została wydatkowana w całości na realizację wyże wymienionego zadania.
dodał: admin Komentarzy [1]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń