Rada Dzielnicy
O Śródmieściu
Statystyki


Wszystkie wizyty: 23719
Dzisiaj: 113

Inne
Dotacje Ministerstwa Kultury na 2009
10.11.2008

Ministerstwo Kultury ogłosiło pierwszy nabór wniosków na 2009 rok oraz listę 6 programów. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2008. Kolejny termin to 30 marca 2009.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2009 :

- Wydarzenia artystyczne
- Rozwój infrastruktury kultury
- Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
- Dziedzictwo kulturowe
- Literatura i czytelnictwo
- Promocja kultury polskiej za granicą
- Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z faktem, iż w tym roku zostały zmienione zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, MK zwraca uwagę na konieczność wnikliwego zapoznania się z regulaminami programów.

Terminy składania wniosków:
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania (tj. do 30 listopada 2008 r. na zadania, które są planowane do realizacji w roku 2009)
do 31 marca roku, w którym zadanie ma być realizowane (tj. do 31 marca 2009 r.)
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. Mecenat są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, oraz podmioty gospodarcze.

Jednocześnie, zwracamy uwagę, iż niektóre programy będą realizowane w ramach zadań własnych państwowych instytucji kultury. Poniżej przedstawiamy listę tych programów:
- Fryderyk Chopin - Instytucja Zarządzająca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
- Biblioteka + - Instytucja Zarządzająca: Instytut Książki
- Archeologia - Instytucja Zarządzająca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
- Stypendia - Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
- Wakacje teatralne - Instytucja Zarządzająca: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
- Patriotyzm jutra - Instytucja Zarządzająca: Muzeum Historii Polski
źródło: www.ngo.pl
dodał: admin Komentarzy [0]

Zobacz także
Ankieta
Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Polecamy
<IMG SRC="nonflash.gif" width=150 height=60 BORDER=0>

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres mailowy.

All copyright 2009 SANOK-SRÓDMIEŚCIE

realizacja : Artur Zimoń